Đồng Nai thông báo tuyển 275 nhân sự cho 37 trường học

06/12/2019 06:44 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển 116 giáo viên, 159 nhân viên cho 37 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 2/12/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai – bà Huỳnh Lệ Giang đã ký thông báo 3746/TB-SGDĐT, về tuyển dụng viên chức đợt 2 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở này.

Việc xét tuyển viên chức sẽ được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1 là kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển.

Nếu phù hợp, người dự tuyển sẽ bước vào vòng 2 là thực hành giảng dạy, để kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Nếu dự tuyển vào vị trí nhân viên, thì sẽ thực hiện phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn.

Đồng Nai tuyển dụng thêm 275 nhân sự cho 37 trường học trên địa bàn tỉnh (ảnh minh họa: Báo Đồng Nai)

Người trúng tuyển phải có kết quả điểm phỏng vấn, thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

Trong trường hợp hai người dự tuyển trở lên có kết quả điểm phỏng vấn, hoặc thực hành theo quy định, cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng, người có kết quả điểm phỏng vấn, hoặc thực hành ở vòng 2 cao hơn thì sẽ là người trúng tuyển.

Trong trường hợp vẫn không xác định được, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định người trúng tuyển.

Lần này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển 116 giáo viên, 159 nhân viên cho 37 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 2/12/2019 đến ngày 10/1/2020, tỉnh sẽ thực hiện việc thu nạp hồ sơ dự tuyển.

Xét tuyển vòng 1 từ ngày 13 đến ngày 17/1/2020. Phỏng vấn và thực hành từ ngày 12 đến ngày 14/2/2020.

Điểm và kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 28/2/2020.

Phương Linh