Giám đốc Đại học quốc gia, Đại học vùng được bổ nhiệm hiệu trưởng

11/12/2014 08:59 Phương Thảo
(GDVN) - “Quyền bổ nhiệm hiệu trưởng các trường đại học thành viên, trước đây là của Bộ thì đã nhường lại cho giám đốc Đại học Quốc gia và giám đốc Đại học vùng”.

Trên đây là một trong những quyền tự chủ được ông Bùi Anh Tuấn-Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin.

Quyền tự chủ được mở rộng

Theo thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, Thủ tướng đã ký quyết định ban hành Điều lệ trường đại học. Được biết, Điều lệ trường đại học đã được soạn thảo trong 2 năm qua với sự tham gia của nhiều tầng lớp trong xã hội.

Ông Tuấn cũng cho biết, trước đây có 2 Quy chế hoạt động của trường đại học dành cho các trường công lập và ngoài công lập, nhưng hiện tất cả các trường đều thực hiện theo một quy chế. Khi xây dựng văn bản này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ vai trò của từng tổ chức, cá nhân tham gia vào Hội đồng trường, tránh tình trạng quyền lực tập trung trong tay Chủ tịch Hội đồng quản trị, hiệu trưởng không có vai trò gì ở trường ngoài công lập.

Ảnh minh họa.

Quy định cụ thể, các mục về hoạt động của các trường không vì lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ khác với trường vì lợi nhuận. Những việc như điều tiết những việc liên quan đến nhà trường phải được rà soát (quy chế đào tạo thạc sĩ, đào tạo liên thông...).

Trước đây tất cả đều thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT, nhưng hiện nay đã giao về cho các trường tự chủ, Bộ chỉ quản lý nhà nước.

Thêm nữa, quyền tự chủ cũng được mở rộng hơn đối với giám đốc ĐHQG và Đại học vùng. Theo đó, quyền bổ nhiệm hiệu trưởng các trường đại học thành viên, trước đây là của Bộ thì đã nhường lại cho giám đốc ĐHQG và giám đốc Đại học vùng. 

“Trước đây Bộ tập hợp các nhà khoa học để xây dựng chương trình khung áp dụng cho toàn bộ hệ thống, sai lệch của các nhà trường chỉ ở 20%. Hiện nay các trường được hoàn toàn tự chủ trong việc ban hành chương trình đào tạo của mình. Trường nào không đủ năng lực thẩm định, Bộ sẽ đề nghị trường khác thẩm định. Bộ xây dựng mô hình, dự án trọng điểm để các trường học tập” ông Tuấn cho hay.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục mong gì ở Hiệp hội lớn?

(GDVN) - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam sẽ đại hội thành lập trong vài ngày tới, nơi hội tụ các trường trong cả nước vì mục tiêu cho nền giáo duc phát triển

Cũng theo ông Tuấn, thời gian vùa qua Bộ GD&ĐT đã tăng quyền tự chủ của các cơ sở, trong đó có nhiều lĩnh vực, giao tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tự chủ xây dựng và ban hành chương trình đào tạo. Tuy nhiên, tự chủ cũng sẽ đi liền với trách nhiệm, công khai để đảm bảo sự giám sát của xã hội. Tự chủ nhưng phải quy định rõ trách nhiệm hợp thành của từng bộ phận.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học cũng thông tin, trong thời gian qua công tác thanh tra kiểm tra cũng được đổi mới, tập trung vào điều kiện đảm bảo chất lượng của từng ngành, từng nhà trường. Ông Tuấn cũng cho biết, những ngành đào tạo thạc sĩ nếu tháng 12 này không bổ sung điều kiện đảm bảo thì sẽ dừng tuyển sinh. 

Phân thành 2 tầng đại học

Ông Bùi Anh Tuấn cũng thông tin, việc phân tầng, xếp hạng là vấn đề mới và khó. Các trường được phân theo định hướng nghiên cứu, ứng dụng và thực hành. Ngoài phân tầng, việc đánh giá, xếp hạng các trường trong từng tầng cũng được quy định trong dự thảo Nghị định phân tầng xếp hạng trình Chính phủ trong thời gian tới.

Việc xếp hạng các trường đại học sẽ giao cho một tổ chức độc lập thẩm định.

“Phân tầng cũng có lúc gọi là phân loại, phân nhóm theo chức năng nhiệm vụ của từng trường. Chỉ có 2 loại định hướng nghiên cứu và ứng dụng, tất cả các trường cao đẳng là định hướng thực hành”ông Tuấn cho biết.

Theo đó, trường ĐH định hướng nghiên cứu không phải 100% nghiên cứu mà vẫn sẽ có thực hành, nhưng tỷ lệ nghiên cứu chiếm phần lớn. Điều này liên quan đến trường, nhiệm vụ của từng trường.

Phương Thảo