Giáo viên có còn phải in giáo án hay không?

22/09/2020 05:48 Sơn Quang Huyến
GDVN- Có lẽ 99,999% giáo viên đều muốn được sử dụng giáo án điện tử, không cần phải in ra khi cán bộ quản lý thanh kiểm tra.

Giáo án hay còn gọi là Kế hoạch bài dạy, là hồ sơ bắt buộc phải có của giáo viên. Những năm gần đây khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ vấn đề có nên in giáo án, hay sử dụng giáo án điện tử để cán bộ quản lý thanh kiểm tra đã được dư luận nói đến rất nhiều.

Có lẽ 99,999% giáo viên đều muốn được sử dụng giáo án điện tử, không cần phải in ra khi cán bộ quản lý thanh kiểm tra.

Những lãnh đạo cơ sở giáo dục có trình độ tin học thực sự, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý nhà trường tốt, thì giáo án điện tử đã được công nhận.

Những lãnh đạo cơ sở giáo dục có trình độ tin học “nằm trên chứng chỉ”, giáo viên có đề xuất sử dụng giáo án điện tử thay thế giáo án giấy, sẽ có câu trả lời “Chưa có văn bản nào cho phép!”.

Giáo viên Tiểu học có còn phải in giáo án (Kế hoạch bài dạy) hay không?

Thầy cô ơi, sắp hết thời phải in giáo án rồi!
Thầy cô ơi, sắp hết thời phải in giáo án rồi!

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học Điều 21 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT có ghi rõ: Hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục

2. Đối với giáo viên

a) Kế hoạch bài dạy.

b) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).

d) Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

3. Đối với tổ chuyên môn, tổ văn phòng: Sổ ghi chép nội dung các hoạt động của tổ.

4. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

Như vậy, từ năm học 2020 – 2021 giáo viên Tiểu học không cần phải in hồ sơ giáo án (Kế hoạch bài dạy) nộp cho lãnh đạo nhà trường khi được yêu cầu, chỉ cần nộp bản giáo án điện tử (Kế hoạch bài dạy điện tử) là được.

Giáo viên có phải tin giáo án không? (Ảnh minh họa: VnDoc.com)

Giáo viên Trung học có còn phải in giáo án (Kế hoạch bài dạy) hay không?

Điều 21 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có ghi rõ: Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường gồm:

3. Đối với giáo viên:

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án).

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, từ năm học 2020 – 2021 giáo viên Trung học có được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy hay không còn phụ thuộc vào điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên.

Nếu lãnh đạo nhà trường có trình độ công nghệ thông tin thật sự chắc chắn sẽ cho phép giáo viên mình quản lý sử dụng dạng hồ sơ điện tử được thay cho các loại hồ sơ giấy.

Nhưng ngược lại, hiện chưa có quy định bắt buộc cho phép sử dụng dạng hồ sơ điện tử được thay cho các loại hồ sơ giấy như trong điều lệ.

Đây là bước thụt lùi của Điều lệ trường trung học so với Điều lệ trường tiểu học hiện nay!

Chuẩn trình độ Tin học của giáo viên trung học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Thực tế giáo viên hiện nay đều có điện thoại thông minh, laptop, máy tính nối mạng. Điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên dư sức để sử dụng dạng hồ sơ điện tử được thay cho các loại hồ sơ giấy.

Nếu không thực hiện sử dụng dạng hồ sơ điện tử được thay cho các loại hồ sơ giấy ở trường trung học, quả là một sự lãng phí nguồn lực và vật lực, đi ngược lại xu thế xã hội.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-28-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-tieu-hoc-190610-d1.html

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-thcs-va-thpt-190977-d1.html

Sơn Quang Huyến