Giáo viên dễ mất tiền oan vì chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III

11/02/2021 06:41 Sơn Quang Huyến
GDVN- Việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã giải tỏa cơn khát cho giáo viên, thế nhưng vẫn còn đó chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT thay thế các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021.

Việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã giải tỏa cơn khát cho giáo viên, thế nhưng vẫn còn đó chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nên vẫn còn câu hỏi “Bao giờ giáo viên thoát cảnh chắt bóp để mua chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?”.

Giáo viên cần tìm hiểu thật kỹ trước khi đăng ký học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. (Ảnh minh hoạ: http://xettuyendaihoc.net.vn)

Giáo viên mầm non hạng III nào cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III?

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ghi rõ:

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng;

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ghi rõ:

6. Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hànhgiáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.[1]

Như vậy chỉ có 2 đối tượng giáo viên mầm non hạng III cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III, đó là giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26).

Giáo viên tiểu học hạng III nào cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III?

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hành giáo viên nhiều nhất, mong 2 Bộ bãi bỏ
Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hành giáo viên nhiều nhất, mong 2 Bộ bãi bỏ

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ghi rõ:

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ghi rõ:

7. Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hànhgiáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này. [2]

Như vậy chỉ có 2 đối tượng giáo viên Tiểu học hạng III cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III, đó là giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Vì vậy, với giáo viên mầm non đang công tác trong các trường mầm non công lập chỉ có những người có mã số V.07.02.05; với giáo viên tiểu học trong các trường công lập chỉ có những người có mã số V.07.03.08 mới cần chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III, còn lại không cần chứng chỉ này.

Quý thầy cô kiểm tra lại mã số của mình, đừng vội đổ xô đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III mà mất tiền oan.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-cong-lap-7160c.html

[2]https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-02-2021-tieu-chuan-bo-nhiem-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc-198081-d1.html

Sơn Quang Huyến