Hà Nội hạ điểm chuẩn vào các trường chuyên

29/06/2017 16:39 Thùy Linh
(GDVN) - Chiều 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố hạ điểm chuẩn vào lớp 10 ở các trường chuyên trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội- Amsterdam thì Khoa Tin học chỉ lấy điểm chuẩn là 36 điểm, trước đó là 36,5. 

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thì Khoa có số điểm cao nhất là tiếng Anh: 35. Khoa Sinh học lấy điểm thấp nhất là 25.

Trường trung học phổ thông Chu Văn An, Khoa tiếng Anh lấy điểm cao nhất là 38,5 chứ không phải 39,5 điểm như trước. 

Điểm chuẩn vào các trường chuyên trên địa bàn Hà Nội sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều chỉnh bổ sung (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở các trường chuyên

Theo đó, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội- Amsterdam: Khoa tiếng Anh có số điểm cao nhất là 42,25. Khoa lấy điểm thấp nhất là tiếng Pháp: 26,75.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của Hà Nội được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố ngày 25/6

Còn với Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thì Khoa có số điểm cao nhất là tiếng Anh: 37,5. Khoa Sinh học lấy điểm thấp nhất là 26,5.

Trường trung học phổ thông Chu Văn An, Khoa tiếng Anh lấy điểm cao nhất là 39,5. Khoa lấy điểm thấp nhất là tiếng Pháp: 20,25.

Trường trung học phổ thông Sơn Tây: Khoa có số điểm cao nhất là tiếng Anh: 30,75. Khoa Lịch sử lấy điểm thấp nhất là 19,25.

Thùy Linh