Hà Nội không tuyển trẻ thiếu tháng vào lớp 1

06/07/2020 13:04 Tùng Dương
GDVN- Không tuyển sinh trẻ thiếu tháng vào lớp 1 năm học 2020-2021 tại các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, chỉ tuyển học sinh có năm sinh 2014.

Dưới đây là những vấn đề về tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021 tại các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội mà cha mẹ học sinh có con sinh năm 2014 cần đặc biệt lưu ý.

Đối với tuyển sinh vào lớp 1, các trường sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương