Hà Nội quy định các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu

31/07/2019 06:43 Trinh Phúc
(GDVN) - Trong đó có tiền bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

Ngày 29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 3213/SGDĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn: thptkimlien-hanoi.edu.vn.

Theo đó, để thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020, Sở giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019 – 2020.

Trong đó, Sở Giáo dục yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT), trong quá tình thực hiện cần lưu ý:

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;


Tại sao Hưng Yên vẫn cho phép thu tiền trông xe, tiền vệ sinh trường học?

Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;  

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường;

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ.

Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh;

Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Trinh Phúc