Hải Phòng hướng dẫn các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa thế nào?

28/03/2020 07:50 LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành 2 tiêu chí với 12 chỉ báo để lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Thông tư 01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông; Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

Các nhà trường tại Hải Phòng được hướng dẫn các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới (Ảnh: Lã Tiến)

Đối với tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, Hải Phòng đưa ra 5 tiêu chí nhỏ với 9 chỉ báo.

Cụ thể, tiêu chí về nội dung: (1) Nội dung của sách giáo khoa nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định của cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình/kế hoạch của nhà trường.

(2) Nội dung của sách giáo khoa xen kẽ kiến thức với các hoạt động thực hành, chú trọng các kỹ năng thực hành, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, có hướng mở để giáo viên có thể dễ dàng cập nhật tri thức mới hoặc tích hợp liên môn thành chủ đề tích hợp trong quá trình dạy học.

(3) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trình độ nhận thức của học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Tiêu chí về phương pháp, hình thức dạy học: (4) Giáo viên có thể linh hoạt sử dụng được nhiều phương pháp dạy học tích cực (giải quyết vấn đề, tự phát hiện, trải nghiệm, …) kết hợp cùng phương pháp, hình thức dạy học truyền thống.

(5) Giáo viên có thể thiết kế giáo án thể hiện sự phân nhánh, có sự phân hóa theo trình độ và năng lực của người học, có thể sáng tạo, linh hoạt trong quá trình thiết kế kế hoạch dạy học.

Tiêu chí về kiểm tra, đánh giá gồm: (6) Các hoạt động trong sách giáo khoa có tính tương tác cao: Người học có thể tự đánh giá quá trình học tập và kết quả học tập của bản thân đồng thời tham gia được vào quá trình đánh giá lẫn nhau.


Bộ trưởng Nhạ: Quyết định cao nhất trong việc lựa chọn sách thuộc về giáo viên

(7) Giáo viên và người học có thể đánh giá được quá trình học tập cũng như sản phẩm học tập trên cơ sở phân hóa đối tượng, tiếp cận năng lực người học.

Tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

(8) Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thể hiện qua sách giáo khoa và thiết kế dạy học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường hiện tại hoặc phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà trường và của địa phương.

Tiêu chí về sản phẩm giáo dục: (9) Tri thức người học có được từ sách giáo khoa có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn, phát huy được sự tìm tòi để người học có kỹ năng tìm kiếm thông tin mà không chỉ lệ thuộc vào sách giáo khoa.

Đối với tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương gồm: (10) Có nhiều nội dung gần gũi hoặc tương đồng với văn hóa, bản sắc truyền thống, lịch sử, địa lý của thành phố hoặc của địa phương.

(11) Cấu trúc nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để người dạy có thể bổ sung những nội dung phù hợp với lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa, phong tục tập quán của địa phương nói riêng và của thành phố nói chung.

(12) Các nội dung về kinh tế, xã hội, chính sách an sinh xã hội, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, … phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc của thành phố.

Từ hướng dẫn này, các cơ sở giáo dục phổ thông tại Hải Phòng sẽ lên kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2020-2021, năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

LÃ TIẾN