Học sinh Sài Gòn đạt huy chương vàng thi Olympic quốc tế được thưởng 200 triệu

25/03/2021 10:40 Việt Dũng
GDVN- Tổng chi kinh phí để khen thưởng cho học sinh, học viên, giáo viên đạt giải các kỳ thi, đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải lên đến 19,3 tỷ đồng.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế, các giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đạt các giải trên tại thành phố.

Như vậy, thành phố sẽ tăng mức tiền chi khuyến khích học sinh, học viên đạt giải.

Ảnh minh họa: P.L

Cụ thể: Học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế sẽ được hưởng mức thưởng tăng lên 20 lần so với mức quy định trước đây.

Ví dụ: Thưởng 200 triệu đồng đối với người đạt huy chương vàng, 160 triệu đồng đối với huy chương bạc và 120 triệu đồng đối với huy chương đồng, 50 triệu đồng đối với giải khuyến khích.

Học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực của các môn học được thưởng theo mức tăng lên 15 lần so với mức thưởng quy định trước đây.

Ví du: Thưởng 120 triệu đồng đối với huy chương vàng, 90 triệu đồng đối với huy chương bạc 75 triệu đồng với huy chương đồng và 30 triệu đồng thưởng dành cho giải khuyến khích, giải chuyên đề.

Học sinh, học viên cấp tiểu học đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố được thưởng 5 triệu đồng, cấp trung học cơ sở được thưởng 10 triệu đồng, cấp trung học phổ thông được thưởng 12 triệu đồng.

Theo nghị quyết này, đối tượng khen thưởng và mức chi khuyến khích cho giáo viên đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, thành phố tương đương mức chi cho học sinh.

Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đạt giải thưởng được hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức chi cho học sinh, học viên.

Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được hưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đạt giải.

Kinh phí để chi khuyến khích học sinh, học viên đạt giải các kỳ thi, giáo viên đạt giải các kỳ thi, giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi vào khoảng 19,3 tỷ đồng.

Việt Dũng