Hội đồng quản trị Trường Đại học HUFLIT không đủ thành viên là không hợp lệ

17/12/2019 06:28 Việt Dũng
(GDVN) - Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, hội đồng quản trị mà không đủ thành viên, thì không gọi là hợp lệ để duy trì hoạt động.

Liên quan đến việc Hội đồng quản trị của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) cho đến nay vẫn không đủ thành viên theo quy định, ngày 16/12, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Giám đốc Công ty một thành viên luật Tín Nghĩa đã có các chia sẻ về vấn đề này.

Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, căn cứ vào điều lệ trường đại học, được ban hành kèm theo quyết định 70/2014/QĐ-Ttg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, điểm 2 của điều 21 có ghi rõ, Hội đồng quản trị của trường đại học phải có thành viên là con số lẻ, ít nhất 7 thành viên.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 (ảnh: P.L)

Như vậy, căn cứ vào hiện tại, số thành viên của Hội đồng quản trị Trường Đại học HUFLIT chỉ có 6 thành viên, như vậy là không hợp lệ để duy trì hoạt động, nếu căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ cho biết, hội đồng quản trị (với trường tư thục) nếu căn cứ vào Luật Giáo dục đại học sẽ có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng.


Những điều kỳ lạ ở Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Đó là: Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm, phương hướng đào tạo…

và rất nhiều vấn đề quan trọng khác của nhà trường, tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan về các quyết định của hội đồng quản trị.

Vì vậy, suốt một thời gian dài, Hội đồng quản trị của Trường Đại học HUFLIT không đảm bảo đủ số thành viên đúng theo quy định, là vi phạm vào các quy định của pháp luật.

Do vậy, các thành viên Hội đồng quản trị của trường cần phải kiến nghị, tổ chức ngay Đại hội cổ đông bất thường, để bầu cho đủ thành viên theo đúng quy định của điều lệ trường, đúng với cơ cấu là số lẻ, ít nhất là 7 thành viên mà pháp luật đã quy định.

Trước đó, một thành viên là lãnh đạo Trường Đại học HUFLIT đã trả lời với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, hội đồng quản trị của HUFLIT hiện chỉ có 6 thành viên, không đúng với các quy định của pháp luật (phải là số lẻ, ít nhất 7 thành viên).

Ngoài ra, HUFLIT cũng mới có thêm một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nữa, không đúng với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường (là chỉ có một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị), được ban hành vào ngày 12/3/2019.

Việt Dũng