Hôm nay, đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ cho ý kiến về Luật Giáo dục sửa đổi

04/04/2019 08:05 Đỗ Thơm
(GDVN) - Sáng nay (4/4), Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận, góp ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Tại Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ giải trình về quyền và nghĩa vụ của giáo viên, nhất là vấn đề đạo đức của giáo viên, hiện nay dư luận đang rất quan tâm.

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 4/4 đến ngày 5/4).

Ngoài cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận góp ý về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Ảnh minh họa: TTXVN

Trước đó, trong kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32 về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) đã nhấn mạnh nhiều điểm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trình tại phiên họp này đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến Nhân dân, ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra, Ban soạn thảo và các cơ quan liên quan cần tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo Luật, trong đó lưu ý thêm các vấn đề dưới đây.

Về hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông: Quy định liên thông theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và phù hợp với các luật liên quan.

Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được thực hiện thống nhất trong cả nước; sách giáo khoa là tư liệu giảng dạy, được thẩm định bởi Hội đồng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập.

Quy định cụ thể Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phê duyệt, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa. Việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa phải bảo đảm phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xuất bản.

Đề nghị Ban soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện nội dung này theo tinh thần Nghị quyết số 88/2014/QH13 và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với quản lý nhà nước về giáo dục: Cần rà soát vấn đề phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước. Đối với việc phân công nhiệm vụ của các bộ, ngành ở một số nội dung, đề nghị giao Chính phủ quy định.

Về quyền và nghĩa vụ của giáo viên, nhất là vấn đề đạo đức của giáo viên, hiện nay dư luận đang rất quan tâm, đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy tắc ứng xử của giáo viên, giao rõ thẩm quyền cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị ý kiến về nội dung này để giải trình tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (tháng 4/2019).

Về chính sách đối với người học là người dân tộc thiểu số: Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung quy định chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là người dân tộc thiểu số ở địa bàn đã được công nhận thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về một số nội dung khác như quy định ngày khai giảng, bế giảng; quyền và nhiệm vụ của nhà giáo; trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội: Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trong quá trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Tăng 1 nghìn đồng/cuốn sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục có thêm 108 tỷ đồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan.

Tiếp tục hoàn thiện các nội dung trên; rà soát kỹ thuật lập pháp nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là với Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp; báo cáo xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Hoàn thiện dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy trình để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Đỗ Thơm