Hướng dẫn thí sinh cách điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng

19/09/2020 06:00 Thùy Linh
GDVN- Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng hình trức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

Theo quy chế, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng một trong hai phương thức là trực tuyến (từ 19/9 đến 17h ngày 25/9) hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng (từ 19/9 đến 17h ngày 27/9).

Dưới đây là hướng dẫn thí sinh cách điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thông tin phiếu điều chỉnh đăng ký xét tuyển được khai trên 2 phiếu (phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).

Phiếu số 1 nộp cho Nơi tiếp nhận

Phiếu số 2 thí sinh lưu

Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Mục “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X và ô tương ứng (trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

Bảng “Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh”:

Bước 1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5).

Bước 2: So sánh bảng mới và bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi “Nội dung thay đổi” vào cột (6) như sau:

Nếu không thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và các nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

Nếu chỉ thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

Những thay đổi khác thì ghi tại cột 6 cùng hàng.

Ví dụ:

Thùy Linh