Infographic: Những thay đổi trong kỳ thi Quốc Gia năm 2019

05/12/2018 06:07 Vũ Ninh
(GDVN) - Ông Phạm Như Nghệ - Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin một số điểm dự kiến điều chỉnh trong phương án thi trung học phổ thông 2019.

Liên quan tới công tác thi trung học phổ thông quốc gia 2019, ông Phạm Như Nghệ - Vụ phó Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin một số điểm dự kiến điều chỉnh trong phương án thi trung học phổ thông 2019.

Những thay đổi trong kì thi trung học phổ thông quốc gia 2019.
Vũ Ninh