Kết quả chọn sách giáo khoa ở Long An, Khánh Hòa “hơi khác”, Bộ Giáo dục nói gì?

28/05/2020 13:45 Thùy Linh
GDVN- Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 23/5/2020 cả 63 tỉnh thành phố đã gửi báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 về Bộ.

Dựa trên phân tích kết quả chung, chia sẻ với Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết:

Các địa phương đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện lựa chọn sách giáo khoa đúng theo tinh thần thông tư 01 và tôn trọng kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các nhà trường, các hội đồng được thành lập tại các trường Tiểu học.

Mặt khác, từ kết quả chọn sách giáo khoa cũng cho thấy cả 46 đầu sách giáo khoa của 5 bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được các địa phương lựa chọn.

Điều này phản ánh việc chất lượng sách giáo khoa là khá đồng đều, theo đó cho thấy công tác thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa đã đảm bảo hiệu quả.

Ảnh nguồn: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Theo ông Tài, trong 46 đầu sách giáo khoa được phân thành 5 bộ thì 61 địa phương chọn các đầu sách giáo khoa của từ 3 bộ sách giáo khoa trở lên, trong đó 35 tỉnh chọn sách giáo khoa của đầy đủ cả 5 bộ.

Việc lựa chọn các đầu sách giáo khoa từ nhiều bộ khác nhau thể hiện tính dân chủ, khách quan trong quá trình lựa chọn.

Cơ sở giáo dục đã nghiên cứu kỹ lưỡng sách giáo khoa nên chọn được đầu sách theo từng môn học, phù hợp với yêu cầu, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

Số liệu này cũng cho thấy, các địa phương đã trung thực trong tổng hợp, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Đáng lưu ý, mỗi sách giáo khoa có cách tiếp cận khác nhau tùy theo vùng miền, có sử dụng một số phương ngữ. Như vậy các địa phương đã dựa trên yếu tố địa phương, yếu tố người học để chọn sách giáo khoa gần gũi với người học, thuận tiện trong quá trình tổ chức dạy học tại trường…

Bộ Giáo dục yêu cầu cung cấp kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5
Bộ Giáo dục yêu cầu cung cấp kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5

Cũng theo ông Thái Văn Tài, qua thực hiện chức năng giám sát của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kết quả của 2 địa phương hơi khác so với các địa phương khác đó là tỉnh Long An và Khánh Hòa.

“Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy việc chỉ đạo của địa phương đối với các nhà trường thực hiện theo thông tư 01 đã được các địa phương 2 tỉnh này thực hiện đúng các quy trình.

Tuy nhiên ở Long An ở khâu tổng hợp kết quả cuối cùng, Sở đã thực hiện chưa đúng. Có nhiều bộ sách giáo khoa được nhiều nhà trường lựa chọn nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để chọn 1 bộ sách duy nhất. Điều này trái với thông tư 01.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến và đề nghị tỉnh Long An thực hiện đúng theo thông tư 01, tôn trọng kết quả lựa chọn của nhà trường.

Còn với tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đã tiếp cận báo cáo của tất cả các đơn vị cấp huyện gửi về cho Sở Giáo dục và Đào tạo và nhận thấy tất cả báo cáo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tập hợp từ các trường gửi lên tập trung vào 1 bộ sách giáo khoa cho 8 môn bắt buộc.

Riêng môn tiếng Anh các nhà trường chọn 1 Nhà xuất bản khác”, ông Tài cho biết.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học khẳng định, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kiên quyết yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng quy định về lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trường Marie Curie đã chọn xong sách giáo khoa lớp 1
Trường Marie Curie đã chọn xong sách giáo khoa lớp 1

Nếu các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình đã quy định trong Thông tư 01, thì địa phương phải tôn trọng kết quả đó.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa, tôn trọng tối đa sự lựa chọn của các trường và đảm bảo việc thực hiện đúng theo thông tư 01.

Bước đầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định tất cả phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện đều gửi tổng hợp báo cáo kết quả nhà trường lên với quy trình đúng quy định trong Thông tư 01, các nhà trường đều có kết quả lựa chọn 1 bộ sách như Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo lên.

Hai địa phương này đều hứa là sẽ thực hiện đúng Thông tư 01, tôn trọng quyền và kết quả chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học. .

Thùy Linh