Kiên Giang tiếp tục hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

19/08/2019 08:56 Minh Anh
(GDVN) - Lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng trước ngày 02/8/2019 sẽ được tiếp tục làm việc cho đến hết năm nay.

Sau khi thực hiên công văn số 809/UBND-NCPC về việc không ký và cắt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gặp không ít khó khăn về nhân sự do thiếu giáo viên, một số trường thiếu vị trí kế toán.

Để tháo gỡ vấn đề này, ngày 02/8/2019, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn số 906/SNVTCCCVC.

Công văn số 906/SNVTCCCVC.

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố, kho bạc nhà nước thực hiện một số nội dung.

Đối với kho bạc nhà nước, Sở Nội vụ đề nghị tiếp tục thanh toán lương cho số lao động ký hợp đồng ở các vị trí là viên chức trong các đơn vị giáo dục và đào tạo trước khi công văn số 809/UBND-NCPC ngày 26/6/2019  ban hành cho đến hết năm 2019.


Chưa bỏ viên chức suốt đời, các quý thầy cô ạ

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 15/8/2019, kết thúc công tác tuyển dụng vào cuối tháng 11/2019.

Sau khi đã tuyển dụng, các cơ sở giáo dục phải phải thực hiện đúng tinh thần công văn 809/UBND-NCPC ngày 26/6/2019.

Như vậy công chức, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng trước ngày 02/8/2019, sẽ được tiếp tục làm việc cho đến hết năm nay.

Minh Anh