Lớp học miền núi có 100% học sinh đậu đại học

15/08/2011 07:51
Tất cả 50 học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Thanh Chương I (huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An) đã thi đỗ đại học trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.

Tất cả 50 học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Thanh Chương I (huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An) đã thi đỗ đại học trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.
 
Đặc biệt, trong đó có  em Nguyễn Trọng Tài là á khoa đại học Kinh tế Quốc dân (28,5 điểm) và Nguyễn Xuân Tâm, á khoa đại học Xây Dựng (27,5 điểm).

Thầy Đinh Văn Hường, Hiệu trưởng trường THPT Thanh Chương I cho biết, lớp học 12A1 do thầy Nguyễn Đình Tài, một giáo viên trẻ làm chủ nhiệm đồng thời là người dạy môn Toán của lớp suốt ba năm liền.

Theo Bee.net