Lưu trữ vĩnh viễn bảng ghi điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

28/05/2020 06:24 Tùng Dương
GDVN- Bảng ghi điểm thi là một trong những hồ sơ được yêu cầu lưu trữ vĩnh viễn theo quy định tại dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Cụ thể, theo dự thảo này, tính từ ngày thi cuối cùng của kỳ thi, các cơ quan quản lý giáo dục lưu trữ hồ sơ như sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu trữ vĩnh viễn danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông của các sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu trữ vĩnh viễn: Bảng ghi điểm thi; bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông; danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông; sổ cấp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bảng ghi điểm thi là một trong những hồ sơ được yêu cầu lưu trữ vĩnh viễn theo quy định tại dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Infographic: Tùng Dương.

Lưu trữ trong 12 tháng: Các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các bộ phận liên quan.

Báo cáo tổng kết kỳ thi kèm theo các loại thống kê số liệu; các biên bản của Hội đồng thi; những biên bản khác có liên quan đến kỳ thi;

Quyết định thành lập Ban Phúc khảo, biên bản tổng kết, danh sách thí sinh thay đổi điểm do phúc khảo và các biên bản khác liên quan; hồ sơ kỷ luật (nếu có).

Các điều kiện để được dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo dự thảo mới
Các điều kiện để được dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo dự thảo mới

Các loại hồ sơ khác theo văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thiết bị lưu trữ dữ liệu (ổ cứng, thẻ nhớ) của hệ thống camera giám sát được sử dụng trong kỳ thi và máy chủ sử dụng chấm thi trắc nghiệm.

Lưu trữ trong 24 tháng: Bài thi của thí sinh và hồ sơ chấm thi liên quan.

Hồ sơ thí sinh được đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông, miễn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, hồ sơ khiếu nại của thí sinh hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi.

Với trường phổ thông: lưu trữ 12 tháng đối với hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

Học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) trong hồ sơ dự thi của thí sinh được các trường phổ thông trả lại thí sinh sau khi công bố kết quả công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Tùng Dương