Lý do Nhà xuất bản Giáo dục hợp nhất 4 bộ sách giáo khoa mới thành 2 bộ sách

11/03/2021 09:32 Thùy Linh
GDVN- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói, việc hợp nhất 4 bộ thành 2 bộ nhằm tập trung tối đa nguồn lực để biên soạn sách và việc này không ảnh hưởng đến dạy học.

Năm 2020-2021, năm đầu tiên thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa bắt đầu từ lớp 1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 5 bộ sách, trong đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 4 bộ, gồm Cùng học để phát triển năng lực, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Hàng chục địa phương đã chọn các bộ sách của nhà xuất bản này để dạy học trong năm đầu tiên áp dụng chương trình đổi mới.

Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thay đổi chủ trương, hợp nhất 4 bộ sách thành 2 bộ. Theo đó, bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống được hợp nhất từ bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Cùng học để phát triển năng lực; bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo được hợp nhất từ bộ Chân trời sáng tạo và bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (ảnh: NXBGDVN)

Theo lý giải của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mục tiêu hợp nhất là nhằm tập trung tối đa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ tác giả; tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác biên soạn sách giáo khoa, phát triển sách giáo khoa giấy đồng bộ với sách và học liệu điện tử cũng như nâng cao chất lượng công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới; tiết giảm tối đa chi phí nhằm có được các bộ sách giáo khoa có chất lượng cao hơn nữa về nội dung, hình thức, hợp lí về giá thành.

Việc hợp nhất này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh cũng như việc lựa chọn sách giáo khoa, bởi lẽ mỗi cuốn sách giáo khoa đều bám sát và cụ thể hoá các yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa lớp 1
Sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa lớp 1

Dù học theo bộ sách giáo khoa nào thì khi kết thúc lớp 1, học sinh đều phải đạt chuẩn tối thiểu đối với học sinh lớp 1. Mặt khác, 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tuy có sự khác biệt, nhưng đều thể hiện quan điểm xuyên suốt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc biên soạn sách giáo khoa.

Việc hợp nhất đã làm cho bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống nâng cao hơn nữa về chất lượng bởi lẽ hội tụ được những điểm ưu việt của bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực; làm cho bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo nâng cao hơn nữa về chất lượng bởi lẽ hội tụ được những điểm ưu việt của bộ sách giáo khoa Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Vì thế, giữa 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 và 2 bộ sách giáo khoa lớp 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có một sự liên thông hết sức chặt chẽ. Theo đó, ở lớp 1, dù giáo viên và học sinh sử dụng bộ sách giáo khoa nào,đến lớp 2, giáo viên và học sinh đều có thể lựa chọn sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống hoặc Chân trời sáng tạo.

Ở lớp 1, với các địa phương tiếp tục sử dụng sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực hoặc sách giáo khoa Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn tái bản, đảm bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu.

Trong năm học 2021-2022, phát huy truyền thống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình tặng hơn 52.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 12 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa để phục vụ tốt nhất học sinh và giáo viên cả nước.

Thùy Linh