Một Hiệu trưởng bị cách chức vì cắt xén tiền ăn sáng của trẻ

28/08/2018 16:48 Phương Linh
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh của bà Đỗ Thị Hoàng Yến.

Ngày 28/8/2018, lãnh đạo huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức công bố quyết định kỷ luật, áp dụng đối với bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh.

Theo đó, căn cứ vào quyết định 3613/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang – ông Tống Hoàng Khôi ký vào ngày 24/8, bà Đỗ Thị Hoàng Yến đã chính thức bị cách chức Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh.

Thời gian kỷ luật áp dụng đối với bà Yến là 12 tháng, kế từ ngày quyết định kỷ luật này ký ban hành.

Trích quyết định 3613, cắt chức Hiệu trưởng của bà Đỗ Thị Hoàng Yến (ảnh: P.L)

Lý do: Bà Đỗ Thị Hoàng Yến vi phạm vào điểm d, khoản 1, điều 13 của Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ “Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy huyện Châu Thành cũng đã có quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với bà Yến, bằng hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ Trường mẫu giáo Đông Thạnh.

Các cơ quan chức năng của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã xác định, bà Yến đã để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học, là đã vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, trong việc chấn chỉnh lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Việc làm này đã tạo nên dư luận xấu, gây xức xúc trong cán bộ, Đảng viên, nhân dân của huyện nhà, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục.

Trước đó, từ thông tin của dư luận tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, tại Trường mầu giáo Đông Thạnh, Hiệu trưởng đã tổ chức họp phụ huynh học sinh, huy động đóng tiền 7.000 đồng/ngày/trẻ để tổ chức cho trẻ ăn sáng (theo yêu cầu của phụ huynh).

Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành qua tiến hành kiểm tra, đã xác định việc này vi phạm vào kế hoạch 382, do chính cơ quan này ban hành hồi tháng 8/2017.

Kế hoạch 382 nêu rõ: Mức thu tiền ăn không quá 18.000 đồng/trẻ/ngày, có sự thỏa thuận của phụ huynh học sinh, có biên bản kèm theo, có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

Thế nhưng, tại Trường mẫu giáo Đông Thạnh, ngoài việc thu 18.000 đồng/ngày/trẻ, trường còn thu thêm 7.000 đồng/trẻ/ngày là trái với quy định, chưa có sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành.

Trong 33 ngày học, bà Yến đã thu của phụ huynh hơn 10 triệu đồng, để dự định mua hơn 1.400 phần ăn sáng cho trẻ mầm non, mà thực tế thì trẻ lại không được ăn sáng, mà số tiền này được chia cho giáo viên đứng lớp, cấp dưỡng, thủ quỹ, bảo vệ.

Ngay sau khi có kết quả xác minh, các cơ quan chức năng của huyện Châu Thành đã yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh, và đề nghị tiến hành các biện pháp xử lý kỷ luật đối với bà Đỗ Thị Hoàng Yến.

Phương Linh