Một số dạng câu kỹ năng Địa lý cần ghi nhớ khi thi tốt nghiệp

17/04/2012 05:45 Tô Văn Quy - Trường THPT Lê Thành Phương
(GDVN) - Câu kĩ năng là một phần quan trọng trong các kỳ thi tuyển sinh, nhất là trong kì thi tốt nghiệp sắp tới của môn địa lí. ậy làm thế nào để đạt được điểm tối đa của câu kĩ năng?

- Tính mật độ dân số:


Mật độ dân số (người/km2) = dân số (người): diện tích (km2 ).

Với dạng trên đơn vị cuối cùng cần phải đổi ra là người/km2 thì sẽ đạt được điểm tối đa.


Ví dụ: Diện tích của nước ta là 331.212km2, dân số nước ta năm 2009 là 85.780.000 (tổng điều tra dân số 01/4/2009). Tính mật độ dân số nước ta năm 2009?


- Tính năng suất:


Năng suất (tạ/ha) =  Sản lượng (tấn) : Diện tích (ha)


Năm 2004, diện tích gieo trồng cà phê (nhân ) nước ta là 496.8 nghìn ha và sản lượng là 836 nghìn tấn.


Tính năng suất cà phê của nước ta qua các năm?


Với dạng trên cần đổi sản lượng lúa ra đơn vị cuối cùng là tạ và diện tích là ha, sau đó tính toán ra kết quả.  


Ôn thi câu hỏi kĩ năng môn Địa Lí
- Tính sản lượng lúa bình quân đầu người:


Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg/người) = Sản lượng lúa (tấn): Dân số (người)


Gặp trường hợp này cần đổi sản lượng ra đơn là kg, dân số ra đơn vị là người để đạt điểm tối đa của yêu cầu: Tính sản lượng lúa bình quân đầu người năm 2003; biết dân số 80,9 triệu người và sản lượng lúa là 34,6 triệu tấn. ( sản lượng lúa bình quân đầu người năm 2003 là 427,7 kg/người) . 


- Tính bình quân đất trên đầu người:


Bình quân đất trên đầu người (m2/người) = Diện tích đất (km2): Dân số (người)  


Ví dụ: Diện tích của nước ta là 331 212km2, dân số nước ta năm 2009 là 85, 78 triệu (tổng điều tra dân số 01/4/2009). Tính bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người ở nước ta?


Khi gặp dạng này cần đổi đơn vị diện tích đất (km2) sang m2 (1 km2 = 1.000.000 m2 ); đổi triệu người ra đơn vị là người rồi tính. 


- Tính bình quân thu nhập đầu người:


Bình quân thu nhập đầu người (USD/người) = Tổng thu nhập quốc dân (USD): Dân số (người)   


- Tính tốc độ tăng trưởng: 


Lấy năm đầu tiên làm 100%, sau đó lấy giá trị các năm sau nhân 100 rồi chia giá trị năm đầu tiên.   


Ngoài các dạng trên còn có dạng tính tỉ trọng, tính tốc độ gia tăng dân số tự nhiên...Đây là câu thường có số điểm từ 0,5 đến 1,0 điểm. Vì vậy, cần rèn luyện các kĩ năng để đạt điểm tối đa trong kì thi sắp tới.

Tô Văn Quy - Trường THPT Lê Thành Phương