Năm nay, ai, đơn vị nào sẽ chấm thi tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn?

27/04/2019 07:31 Trinh Phúc
(GDVN) - Với các địa phương như Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn thì việc bố trí các trường đại học có kinh nghiệm trong tổ chức thi và chấm thi là cần thiết.

Để tránh tình trạng gian lận thi cử lặp lại trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những thay đổi trong cách thức chấm thi.

Năm nay, các bài thi trắc nghiệm sẽ được giao cho các trường đại học chấm thi mà không giao cho địa phương như các năm.

Với các địa phương như Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn thì việc bố trí các trường đại học có kinh nghiệm trong tổ chức thi và chấm thi là cách Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai trong năm nay.

Siết chặt chấm thi là một trong những cách để hạn chế tiêu cực thi cử (ảnh minh học - nguồn vtv.vn).

Cụ thể, tỉnh Hà Giang là cụm thi số 4, đơn vị chủ trì tổ chức thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, đơn vị phố hợp là Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Điện lực.

Đơn vị chấm trắc nghiệm là Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tại Lạng Sơn là cụm thi số 10, đơn vị chủ trì tổ chức thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Đơn vị phối hợp là Trường Đại học sư phạm Hà Nội.  Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tỉnh Sơn La là cụm thi số 14, đơn vị tổ chức thi Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La. Đơn vị phối hợp, Trường đại học Sư phạm Hà Nội ; Học viện Báo chí – Tuyên truyền; Trường Đại học Kiểm sát; Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên; Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Hòa Bình là cụm thi số 22, đơn vị chủ trì tổ chức thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình. Đơn vị phối hợp là Trường Đại học Hà Nội;

Học viện Hậu cần; Học viện Chính sách và Phát triển; Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Hà Nội.

Với sự thay đổi như vậy, cùng với quy trình chấm thi được tổ chức nghiêm ngặt hy vọng những tiêu cực thi sẽ được hạn chế đến mức tối đa.

Trinh Phúc