Nếu lỡ ốm đau, tai nạn trong khi thi, các thí sinh phải biết quy chế này!

23/06/2019 06:26 Trinh Phúc
(GDVN) - Thông tư ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đã quy đinh các trường hợp xét đặc cách tốt nghiệp.

Ngày 24/6, thí sinh cả nước bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019. Trong quá trình thi các thí sinh nên cẩn trọng việc ăn uống, đi lại, giữ gìn sức khỏe bản thân để đi thi.

Tuy nhiên, nếu không may bị ốm hoặc bị tai nạn trong quá trình thi, các thí sinh nên đọc kỹ Điều 34, ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cụ thể, Điều 34 quy định về đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các thí sinh đang làm bài thi (ảnh báo SGGP).

Theo đó, những người học có đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong các trường hợp sau:

Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Điều kiện: xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên; Hồ sơ: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bi tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.


Những lưu ý cần thiết đối với mọi thí sinh Thi quốc gia

Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

- Điều kiện: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt từ 5,0 trở lên;

Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên; hạnh kiểm từ khá trở lên.

- Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Thủ tục nộp chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở Giáo dục và Đào tạo;

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1 Điều này.

Trinh Phúc