Nhiều khoản thu chi sai quy định tại Trường tiểu học số 1 Khe Sanh

19/03/2021 09:06 NGUYÊN PHONG
GDVN- Cơ quan chức năng xác định nhiều khoản thu chi của nhà trường không đúng quy định, hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh chưa đảm bảo.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra số 82/KL-TTr về “Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”.

Cơ quan thanh tra xác định Trường tiểu học số 1 Khe Sanh có nhiều sai phạm về tài chính. Ảnh: AN

Trong kết luận có nêu rõ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện này chưa thực hiện chưa đảm bảo theo quy định của Luật Tố cáo trong việc tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo nặc danh; Chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với Hiệu trưởng các trường học.

Tại Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), cơ quan Thanh tra xác định việc tổ chức, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa đảm bảo theo quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Dù sân trường được lát gạch, học sinh vẫn phải có ghế ngồi (Ảnh Phan Tuyết)
Năm học mới, đừng nhìn đâu cũng chỉ thấy lạm thu

Trong năm học 2019-2020, nhà trường đã sử dụng các khoản thu chăm sóc, quản lý buổi trưa và phụ trách bếp ăn bán trú để chi cho một số cá nhân không nằm trong kế hoạch được thỏa thuận đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Khoản kinh phí này vẫn còn tồn 2,8 triệu đồng nhưng không đưa vào sổ sách;

Một số chứng từ thanh toán tiền sửa chữa các thiết bị điện, nước của trường từ nguồn ngân sách không đúng theo quy định của pháp luật với tổng số tiền 32,6 triệu đồng.

Nhằm chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa kịp thời có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế như đã nêu ở trên.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý những cá nhân, tổ chức có sai phạm. Đồng thời, có biện pháp thu hồi nộp ngân sách huyện số tiền 986,7 triệu đồng chi sai chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP;

Chỉ đạo các cơ quan Thanh tra huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các trường học công lập trên địa bàn huyện.

Thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 67,6 triệu đồng, trong đó có khoản chi phí sửa chữa các thiết bị điện, nước tại Trường tiểu học số 1 Khe Sanh thanh toán không đúng quy định của pháp luật (số tiền 32,6 triệu đồng).

NGUYÊN PHONG