Lạm thu tiền trực an ninh cổng trường cần được chấm dứt

02/10/2020 09:14
Lê Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu đã khẳng định nhà trường không được phép thu tiền tổ chức trực an ninh cổng trường.

Việc thu tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang thực hiện như thế nào?

Việc thu tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2019 – 2020 không phải tất cả các nơi đều thu.

Vẫn có nơi không thu, như thành phố Vũng Tàu...; có nơi thu như thị xã Phú Mỹ, Xuyên Mộc...

Mức thu cũng không thống nhất giữa các trường trong một huyện (thị), dù được phê duyệt 40.000 đồng/học sinh/năm. Có trường thu 30.000 đồng/học sinh/ năm; cũng có trường thu 40.000 đồng/học sinh/năm, có trường không thu.

Ảnh chụp thông báo thu đầu năm của Trường Trung học cơ sở Hòa Hội do phụ huynh cung cấp.Ảnh chụp thông báo thu đầu năm của Trường Trung học cơ sở Hòa Hội do phụ huynh cung cấp.

Năm học 2020 – 2021 có trường thu tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường nhưng đã “biến tấu thêm một nốt nhạc" Tổ chức trực an ninh cổng trường (thay cho quỹ đoàn đội), Tổ chức trực an ninh cổng trường (chống bạo lực học đường)...

Một hiệu trưởng (đề nghị không nêu tên) chia sẻ “Có văn bản của tỉnh, của huyện nhưng trường tôi không thu vì thấy trái với Thông tư 55.

Mặt khác tôi nghĩ không thể chi tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường cho đúng pháp luật, nếu chi cho bảo vệ, như thế một người làm đã hưởng hai đầu lương.

Nếu chi cho một số công an viên của địa phương có tham gia tuần tra bảo vệ an ninh của trường của địa phương theo kế hoạch của chính quyền địa phương, cũng bất hợp lý, vì đó là nhiệm vụ của họ”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu nói gì về khoản thu Tổ chức trực an ninh cổng trường?

Bà Trần Thị Ngọc Châu, tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu đã trả lời phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu về chuyện lạm thu ở một số cơ sở giáo dục trên địa bàn:

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh đã, đang và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống lạm thu trong trường học đầu năm học mới, nhằm bảo đảm các khoản thu đầu năm học theo đúng quy định và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

....

Bên cạnh các khoản nhà trường được thu thì có một số khoản theo quy định nhà trường không được phép thu của HS. Cụ thể như: tổ chức trực an ninh cổng trường, tổ chức quản lý, xây dựng cơ sở vật chất trong trường học… Ngoài ra, theo Thông tư 55, Ban đại diện cha mẹ HS (ĐDCMHS) chỉ được thu 2 khoản sau: Kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ HS và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban ĐDCMHS lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS không phục vụ cho các hoạt động như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường…”.

Như vậy bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu đã khẳng định nhà trường không được phép thu của tiền tổ chức trực an ninh cổng trường.

Nói cách khác, trường nào thu tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường của phụ huynh học sinh là lạm thu, trái pháp luật.

Vì vậy cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu theo Công văn 1620/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và đào tạo.[2]

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị đã thu tiền Tổ chức trực an ninh cổng trường phải trả lại tiền đã thu sai cho phụ huynh trong năm học 2019 – 2020 và đầu năm học 2020 – 2021.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202009/khong-de-xay-ra-tinh-trang-lam-thu-trong-cac-co-so-giao-duc-909758/

[2]https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-46-2007-QD-BGDDT-quy-dinh-cong-tac-bao-dam-an-ninh-chinh-tri-trat-tu-an-toan-xa-hoi-co-so-giao-duc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-54545.aspx

Lê Mai