Những điều chỉnh quan trọng về quy chế thi quốc gia 2018

02/05/2018 09:52 Linh Hương
(GDVN) - Kỳ thi quốc gia năm 2018, bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 làm tròn đến 0,25).

Trao đổi với phóng viên những thông tin liên quan đến việc chuẩn bị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: 

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 có một số điều chỉnh so với các năm trước. Cụ thể: 

Thứ nhất, thí sinh tự do không phải nộp Giấy khai sinh trong Hồ sơ đăng ký dự thi

Thứ hai, chấm thi bài thi tự luận: Bài thi được chấm theo thang điểm 10,tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 làm tròn đến 0,25).

Kỳ thi quốc gia năm 2018, bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 làm tròn đến 0,25). (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm tại khoản 6 điều 49.

Thay thế quy định chưa hợp hiến “Tước quyền vào học” và ”tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo....” bằng quy định “Huỷ kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật....”

Thứ tư, bổ sung quy định liên quan đến kinh phí cho cán bộ của các trường đại học, cao đẳng về coi thi tại địa phương tại khoản 2 Điều 53 cho phù hợp với phương thức tổ chức Kỳ thi quốc gia:

“Kinh phí cho cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, các trường trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành“.

Linh Hương