Những quy định thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh thí sinh cần biết

26/05/2020 13:16 Tùng Dương
GDVN- Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thì đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 sẽ nằm trong phạm vi chương trình trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Trong đó, có hướng dẫn cụ thể về cách thức thi và đưa ra các mốc thời gian để học sinh nắm rõ.

Nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ nằm trong phạm vi chương trình trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9.

Thí sinh sẽ thi 3 môn gồm toán, văn và ngoại ngữ, trong đó môn văn và toán có thời gian làm bài 120 phút 1 môn, môn ngoại ngữ 60 phút. Điểm thi là tổng điểm ba bài thi (toán và văn hệ số 2, ngoại ngữ hệ số 1) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

Thí sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 thường và 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương