Ninh Thuận yêu cầu giáo viên ký cam kết không vi phạm dạy thêm trước ngày 30/9

19/06/2019 06:50 Việt Dũng
(GDVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định 222, về ban hành quy chế phối hợp quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4/6/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình đã ký ban hành quyết định 222/QĐ-UBND, về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý việc dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hoạt động dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đúng các nguyên tắc: Góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, giáo dục kỹ năng, nhân cách của học sinh, không cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm, không dạy trước chương trình.

Học sinh học thêm là do tự nguyện, có nhu cầu, được gia đình đồng ý, không dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc, không tổ chức lớp dạy thêm theo các lớp học chính khóa, học sinh trong cùng lớp học thêm phải có trình độ tương đương nhau.

Ninh Thuận yêu cầu giáo viên ký cam kết không vi phạm dạy thêm trước ngày 30/9 (ảnh minh họa: P.L)

Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đã đăng ký, xin phép tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm học thêm, chịu sự thanh kiểm tra của cơ quan quản lý, chính quyền trong việc thực hiện đúng các quy định, thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của các đơn vị sự nghiệp công lập không được phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, nhưng vẫn có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, không được phép dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh chính khóa nếu chưa có sự đồng ý cho phép của thủ trưởng đơn vị quản lý giáo viên đó.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực cấp tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành ở địa phương, đơn vị có liên quan đôn đốc việc triển khai, kiểm tra việc thực hiện quy định dạy thêm học thêm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh chủ trì, thành lập các đoàn thanh kiểm tra, bao gồm thành viên có đại diện thanh tra huyện (thành phố), phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện chính quyền địa phương, công an huyện (thành phố), đại diện trường trung học phổ thông trên địa bàn, để kiểm tra việc thực hiện các quy định này trên địa bàn với tất cả các cấp học.

Tổ chức thông báo công khai tại nơi tiếp dân ở trụ sở cơ quan hộp thư góp ý, số đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của nhân dân về những vấn đề tiêu cực trong hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn để xử ký kịp thời.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức ký cam kết không có giáo viên vi phạm dạy thêm học thêm, chỉ đạo các trường quản lý, tổ chức tốt việc dạy học chính khóa, đảm bảo tốt các nguyên tắc dạy thêm và học thêm.

Quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm học thêm trong nhà trường, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học này.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm hoàn thành việc cho giáo viên ký cam kết không vi phạm dạy thêm học thêm trước ngày 30/9, bảo đảm các quy định, điều kiện về dạy thêm học thêm, quyền lợi của người học.

Việt Dũng