Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

16/04/2016 08:49 Xuân Trung
(GDVN) - Ngày 15/04/2016, vòng hiệp thương cuối cùng đã công bố kết quả, trong đó Phó giám đốc Lê Quân được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 tại Hà Nội.

PGS.TS. Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi; là phó giáo sư trẻ nhất ngành kinh tế (2009), sử dụng tốt tiếng Anh và tiếng Pháp; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra pháp chế, hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. 

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân tốt nghiệp đại học ngành Quản trị doanh nghiệp năm 1996 tại Trường Đại học Thương Mại; Tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh (MBA) của Trung tâm Pháp – Việt về Quản lý (CFVG) năm 1998; 

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học quản trị tại Đại học Kinh doanh Grenoble (Pháp) năm 1999; Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp) năm 2003; Thực tập sau tiến sỹ tại Đại học Aix Marseille II (Pháp) năm 2005. 

Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân. Ảnh VNU

PGS.TS. Lê Quân có gần 20 năm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị tài chính, dự án; đã hướng dẫn thành công 8 tiến sĩ (tại Việt Nam và Pháp), trên 50 thạc sĩ; chủ nhiệm 6 đề tài cấp Bộ và tương đương, 01 đề tài cấp nhà nước; công bố được hơn 60 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín ở trong và ngoài nước.

Tác giả và đồng tác giả 11 cuốn sách xuất bản trong nước và tại Pháp trong đó có các cuốn sách được đánh giá cao như Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, Quản trị nhân viên bán hàng, Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích, Quản trị tác nghiệp, Quản trị nhân lực;

PGS. Lê Quân là tư vấn trưởng nhiều dự án tái cấu trúc, quản trị nguồn nhân lực (Ngân hàng VIB, Tổng công ty hóa chất, Tổng công ty vận tải xăng dầu đường thủy, Công ty cổ phần vận tải giao nhận, EuroWindow, Thiên Hòa An, Siêu Thanh…).

PGS.TS. Lê Quân rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng, quốc tế: Sáng lập và chủ tịch Câu lạc bộ nhà quản trị tương lai ()www.fbaclub.com; Sáng lập và chủ tịch Câu lạc bộ Giám đốc Nhân sự Việt Nam (www.hrlink.vn); Sáng lập và Trưởng ban Tổ chức Ngày Nhân sự Việt Nam (www.hrday.vn); sáng lập và chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện Café doanh nhân (cùng Hội doanh nhân trẻ Việt Nam); 

Thành viên Hội đồng quản trị Viện đào tạo doanh nhân Pháp ngữ, đặt tại đảo quốc Mauritius, Ấn Độ dương; Thành viên Ban điều hành mạng lưới các nhà nghiên cứu về doanh nhân Pháp ngữ, Tổ chức Đại học Pháp ngữ; Tham gia sáng lập và là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội Cedimes Hà Nội, thành viên Viện Cedimes Paris; Tham gia sáng lập và là Phó chủ tịch Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình công tác của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân:
- Tháng 02/2000 - 5/2006: Giảng viên, cán bộ đối ngoại, phụ trách dự án đào tạo quản trị bằng tiếng Pháp tại Trường Đại học Thương mại. 

- Tháng 6/2006 - 7/2010: Phó Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp (đến 8/2007), Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp (9/2007-11/2009), Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (12/2009-7/2010).

- Tháng 8/2010 - 02/2011: Ủy viên Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Thương mại; tham gia tư vấn và quản lý giáo dục tại Tổ chức tư vấn giáo dục Việt Nam; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chuyển dịch kinh tế xã hội Cedimes Hà Nội (thành viên Viện Cedimes Paris).

- Tháng 03/2011 – nay: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (01/2012-9/2012); Trưởng ban Tổ chức Cán bộ (10/2012-12/2014), Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (01/2013-8/2015);

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (7/2013 - nay), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (8/2015 - nay); kiêm Phó chủ tịch Câu lạc bộ nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó giám đốc Quỹ phát triển ĐHQGHN; được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội từ 12/2014.

Xuân Trung