Ngày 31/3/2020, Trường Đại học Hoa Sen đã công bố tân Hiệu trưởng của nhà trường.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/4/2020, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.

Sinh năm 1959 tại Cần Thơ, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện từng giữ chức Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện khi nhận Huân chương Cành cọ hàn lâm của Pháp (ảnh: TTXVN)

Năm 2008, ông Nguyễn Ngọc Điện về công tác tại khoa Kinh tế (nay là Trường Đại học Kinh tế - Luật) với chức vụ Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật.

Trước khi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, ông Nguyễn Ngọc Điện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, phụ trách đào tạo luật, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.


Giáo sư Mai Hồng Quỳ xin thôi làm Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện còn là thành viên của Hội đồng Quản trị Cơ quan Đại học Pháp ngữ, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học sử dụng tiếng Pháp, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 2017, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện được kết nạp là thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại tại Paris, Pháp.

Năm 2018, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện nhận Huân chương Cành cọ hàn lâm của Cộng hòa Pháp.

Trước Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điện, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen là Giáo sư Mai Hồng quỳ - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng