Quảng Ngãi bất ngờ rút lại 3,5 tỷ đồng khen thưởng học sinh tốt nghiệp năm 2020

27/12/2020 06:28 AN PHONG
GDVN- Cho rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 không phải là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia nên đã rút lại các giải thưởng học sinh xuất sắc.

Mặc dù số tiền 3,5 tỷ đồng dùng để khen thưởng học sinh xuất sắc trong kỳ thi trung học phổ thông 2020 đã được cấp về Sở nhưng sau đó tỉnh đã có công văn yêu cầu thu hồi số tiền này.

Quảng Ngãi quyết định thu hồi 3,5 tỷ đồng khen thưởng học sinh xuất sắc trong kỳ thi trung học phổ thông 2020. Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày 10/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc: “bổ sung kinh phí đối với sở giáo dục và đào tạo để tổ chức khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020”.

Trong đó có nêu căn cứ Nghị quyết số 01/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, khu vực quốc tế...

Khen thưởng rất quan trọng, nhưng khen sao cho đúng
Khen thưởng rất quan trọng, nhưng khen sao cho đúng

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí cho Sở Giáo dục để tổ chức khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất và đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến đối với việc bổ sung 3,5 tỷ đồng cho Sở Giáo dục để tổ chức khen thưởng học sinh đạt thành tích cao.

Sau khi được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Quảng Ngãi đã cấp bổ sung 3,5 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện việc khen thưởng.

Tuy nhiên, mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lại có công văn mới gửi Sở Tài chính về việc thu hồi kinh phí khen thưởng.

Theo đó, những học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi trung học phổ thông 2020 vừa qua theo danh sách của Sở giáo dục tổng hợp sẽ không được khen thưởng như những năm trước đây.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, nguồn kinh phí này đã được cấp và chuẩn bị phát cho học sinh nhưng Sở Nội vụ lại có kiến nghị dừng việc khen thưởng.

Nguyên nhân được cho là kỳ thi vừa qua là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia như những năm trước đây.

Do đó, nếu đối chiếu theo quy định về chính sách khen thưởng thì những cá nhân nói trên không thuộc đối tượng khen thưởng.

AN PHONG