Quy trình chấm thi môn Văn là đặc biệt, độc đáo hơn các môn

26/06/2019 06:20 Trinh Phúc
(GDVN) - Một bài thi được chấm thi hai lần bởi hai cán bộ chấm thi khác nhau, ngẫu nhiên nếu điểm chấm lệch trên 1,5 thì bài thi sẽ được chấm lại.

Theo Thông tư Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì việc chấm môn văn sẽ thực hiện theo quy định đặc biệt hơn so với các môn thi còn lại vì đây là môn thi tự luận.

Cụ thể, môn Văn phải chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bài thi được chấm theo thang điểm 10; Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Về quy trình chấm thì Ban Thư ký Hội đồng thi giao túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi.

Môn Văn là môn thi nghị luận nên việc chấm thi được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ (ảnh minh họa - nguồn Báo Giáo dục và Thời đại).

Trưởng môn chấm thi tập trung toàn bộ cán bộ chấm thi để quán triệt quy chế thi, thảo luận hướng dẫn chấm, chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận mỗi môn để rút kinh nghiệm, thống nhất cách vận dụng hướng dẫn chấm;

Sau đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt. Lần chấm thứ nhất: Trưởng môn chấm thi tổ chức bốc thăm nguyên túi cho cán bộ chấm thi, giao riêng cho từng người.

Trước khi chấm, cán bộ chấm thi kiểm tra từng bài đảm bảo đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết. Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi.


Đón xem bài giải các môn thi quốc gia 2019 trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam

Trong trường hợp phát hiện bài làm không đủ số tờ, số phách; bài làm trên giấy nháp; bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi;

Bài làm có chữ viết của hai người, viết bằng hai thứ mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết, vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi;

Bài làm nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, cán bộ chấm thi có trách nhiệm giao những bài thi này cho trưởng môn chấm thi xử lý.

Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, cán bộ chấm thi tuyệt đối không ghi gì vào bài làm của thí sinh và túi bài thi.

Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài. Trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của cán bộ chấm thi;

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy cho trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

Quy chế thi còn quy định tại lần chấm thứ hai, sau khi chấm lần thứ nhất, thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi rút các phiếu chấm thi ra rồi giao túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi để tổ chức bốc thăm cho người chấm lần thứ hai, đảm bảo không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất:

Cán bộ chấm thi lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh và ghi vào phiếu chấm. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm;


Cán bộ làm thi và cả thí sinh đều có thể bị xử lý hình sự nếu sai phạm

Sau đó, ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh;

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

Sau khi chấm thi hai lần thì sẽ tiến hành xử lý kết quả chấm và làm biên bản chấm thi. Thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi, Trưởng môn chấm thi, cán bộ chấm thi của Hội đồng thi so sánh kết quả chấm thi và xử lý như sau:

Trinh Phúc