Đây là những quy định bắt buộc đối với cán bộ coi thi phải tuân thủ

24/06/2019 07:00
Trinh Phúc
(GDVN) - Một trong những nhiệm vụ của cán bộ coi thi đó là phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi.

Sáng 24/6, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 chính thức khởi động với cuộc họp cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi.

Tại các điểm thi sẽ họp ban lãnh đạo điểm thi. Nội dung nhằm công bố Quyết định thành lập điểm thi và lịch làm việc của kỳ thi;

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo điểm thi, thống nhất phương thức làm việc và kiểm tra công việc chuẩn bị.

Phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất báo cáo việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ điểm thi gồm phòng thi, các trang thiết bị đảm bảo cho kỳ thi, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi, các loại hồ sơ phục vụ thi.

Đây là những quy định bắt buộc đối với cán bộ coi thi phải tuân thủ ảnh 1
Cán bộ điểm thi phải tuân thủ quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (ảnh Báo Giáo dục và Thời đại).

Lãnh đạo điểm thi thống nhất phương án bảo vệ kì thi, kiểm tra công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân phường xã, Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia của quận, huyện về công tác phục vụ và bảo vệ kì thi.

Vào lúc 8h ngày 24/6, họp toàn thể các thành viên trong điểm thi. Nội dung của cuộc họp nhằm công bố các quyết định thành lập điểm thi.

Trưởng điểm thi báo cáo công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ kì thi, phương án bảo vệ điểm thi và phân công cụ thể cho các lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ.

Trưởng điểm thi tổ chức học tập quy chế cho tất cả các thành viên của điểm thi, trong đó nhấm mạnh chương V (coi thi), phổ biến kĩ điều 22 (trách nhiệm của cán bộ coi thi), điều 48 (xử lí cán bộ tham gia tổ chức thi và các cá nhân liên quan khác vi phạm quy chế thi).

Đây là những quy định bắt buộc đối với cán bộ coi thi phải tuân thủ ảnh 2
Khâu bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi năm nay có gì mới?

Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm về việc tất cả các thành viên trong điểm thi đều được học tập và nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ coi thi.

Đặc biệt chú ý đến quy định về ghi số báo danh trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Cán bộ coi thi có trách nhiệm phổ biến và kiểm tra việc ghi số báo danh trên tờ giấy thi và phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.

Theo quy định, người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi), sẽ bị đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật....

Người tham gia công tác thi có thể bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức hoặc chuyển đi làm công tác khác...

Trách nhiệm của cán bộ coi thi và của các thành viên khác trong Ban Coi thi

1. Cán bộ coi thi

a) Phải có mặt đúng giờ tại Điểm thi để làm nhiệm vụ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng, không được hút thuốc, không được sử dụng các loại đồ uống có cồn;

b) Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Điều 14 Quy chế này;

c) Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi, cán bộ coi thi thứ hai nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh (không ký thừa); hướng dẫn và kiểm tra thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ thông tin thí sinh vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài;

d) Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất giơ cao phong bì đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhân niêm phong, yêu cầu hai thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản xác nhận bì đề thi còn nguyên nhãn niêm phong; mở bì đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác, cần báo ngay cho Trưởng Điểm thi xử lý; phát đề thi cho từng thí sinh;

đ) Khi thí sinh bắt đầu làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; cán bộ coi thi thứ hai bao quát chung.

Trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi;

Cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định.

Việc cán bộ coi thi ký và ghi họ tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp phát bổ sung cho thí sinh được thực hiện theo quy trình quy định tại điểm c, điểm đ khoản 1 Điều này;

e) Cán bộ coi thi phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi. Sau khi tính giờ làm bài 15 phút (đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp), cán bộ coi thi nộp các đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công;

g) Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài (đối với bài thi tự luận), sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp.

Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì cán bộ coi thi phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để giải quyết;

h) Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì cán bộ coi thi phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi;

i) Trước khi hết giờ làm bài 15 phút (đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp), cán bộ coi thi thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết;

k) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất phải yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và tiến hành thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản; Cán bộ coi thi thứ hai duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi;

Cán bộ coi thi thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài vừa nhận bài thi của thí sinh. Khi nhận bài, phải đếm đủ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tên vào các Phiếu thu bài thi.

Thu xong toàn bộ bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi;

l) Các cán bộ coi thi kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh. Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi của thí sinh.

Cán bộ coi thi thứ nhất trực tiếp mang túi bài thi, cùng Cán bộ coi thi thứ hai đến bàn giao bài thi cho thư ký của Điểm thi ngay sau mỗi buổi thi. Mỗi túi bài thi phải được kiểm tra công khai và đối chiếu số bài và số tờ của từng bài kèm theo, Phiếu thu bài thi và các biên bản xử lý kỷ luật cùng tang vật (nếu có);

m)31 Sau khi bàn giao xong, túi đựng bài thi, phiếu thu bài của từng phòng thi được thư ký của Điểm thi cùng hai cán bộ coi thi niêm phong tại chỗ.

Nhãn niêm phong được dán vào chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi, Phó Trưởng Điểm thi của trường đại học, cáo đẳng phối hợp ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong, hai cán bộ coi thi ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai nhãn niêm phong (sử dụng dấu của cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi);

Sau đó, dùng băng keo trong suốt dán vòng quanh dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi và phủ lên nhãn niêm phong. Thư ký của Điểm thi và hai cán bộ coi thi ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao;

n) Khi coi thi các bài thi trắc nghiệm, ngoài trách nhiệm được quy định tại các điểm trong khoản này, cán bộ coi thi phải thực hiện các công việc sau:

- Nhận Phiếu Trả lời trắc nghiệm, ký tên vào Phiếu trả lời trách nhiệm;

- Phát Phiếu trả lời trắc nghiệm và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu trả lời trắc nghiệm;

- Phát đề thi cho thí sinh; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; các môn thi thành phần trong mỗi bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội có cùng một mã đề thi. Khi phát đề thi, yêu cầu thí sinh kiểm tra mã đề thi đảm bảo chính xác, để đề thi dưới Phiếu trả lời trắc nghiệm và không được xem nội dung đề thi. Khi thí sinh cuối cùng đã nhận được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu trả lời trắc nghiệm, ghi mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

- Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định;

Ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch thi đã quy định.

Không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp và của thí sinh thi các bài thi khác của kỳ thi;

- Không thu Phiếu trả lời trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh (mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và ghi trên Phiếu thu bài thi phải giống với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh);

- Bàn giao cho lãnh đạo Điểm thi (hoặc cán bộ được lãnh đạo Điểm thi ủy quyền) túi bài thi chứa toàn bộ Phiếu trả lời trắc nghiệm đã được sắp xếp theo số báo danh từ nhỏ đến lớn và một bản Phiếu thu bài thi đã điền mã đề thi và có đủ chữ ký thí sinh dự thi.

Một bản Phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi được bàn giao cho lãnh đạo Điểm thi.

Trinh Phúc