Sài Gòn điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kỳ 2 vì dịch bệnh

06/02/2020 06:22 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có những điều chỉnh kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục trong học kỳ 2 vì nghỉ học do dịch bệnh.

Ngày 4/2/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 324/GDĐT-TrH, về hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Sở này đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học hướng dẫn, chỉ đạo các tổ bộ môn, giáo viên: Chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình của học kỳ 2 năm học này, phù hợp với khung thời gian dạy học thực tế của thành phố, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kỳ 2 vì học sinh nghỉ do dịch bệnh (ảnh: Báo Dân sinh)

Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình phổ thông hiện nay.

Tổ chức hoạt động, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Khuyến khích các hình thức, phương pháp dạy học tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.

Trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các đơn vị hạn chế tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục có tập trung đông học sinh, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Việc dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin cần được xây dựng khoa học, chặt chẽ theo đúng quy định, lợi ích chung của người học. Xây dựng phương án hợp lý cho tất cả mọi đối tượng học sinh tham gia học tập, công bằng và nhân văn trong giáo dục.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức các hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin.

Học sinh nghỉ học, cách ly tại nhà do dịch bệnh, các đơn vị trường học cần có phương án hỗ trợ, giúp học sinh đảm bảo kiến thức, kỹ năng cơ bản khi nhập học trở lại.

Toàn bộ nội dung điều chỉnh kế hoạch dạy học, thông tin về nội dung của chương trình học kỳ 2, nội dung hỗ trợ phải đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính thức của đơn vị.

Thời gian kiểm tra học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 20/4/2020 đến ngày 10/5/2020. Nội dung chương trình kiểm tra, đánh giá đến thời điểm thực hiện việc kiểm tra.

Sau khi kiểm tra học kỳ 2, các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc dạy học, các hoạt động giáo dục để đảm bảo hoàn tất nội dung chương trình đúng theo quy định.

Phương Linh