Sau bê bối gian lận điểm thi, Bộ Giáo dục đã siết chấm thi trắc nghiệm thế nào?

29/03/2019 06:29 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo quy định mới thì Camera an ninh sẽ giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm 24/24.

Ngày 27/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019.

Một trong những điểm mới của năm nay đó là việc siết chặt quy trình bảo quản, chấm thi bài thi trắc nghiệm.

Đây là việc làm cần thiết sau khi bê bối gian lận điểm thi tại Hòa Bình và Sơn La trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 được phát hiện vừa qua.

Theo quy định mới, trưởng ban chấm thi trắc nghiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức thực hiện chấm thi trắc nghiệm.

Tại cuộc họp báo tường kỳ quý I năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Mai Văn Trinh khẳng định: " Thi quốc gia năm nay, chấm thi trắc nghiệm có muốn gian lận cũng không thể".

Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm nhận các túi bài thi từ hội đồng thi trong tình trạng nguyên niêm phong của Điểm thi.

Thực hiện quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Quy chế thi.

Theo đó, phiếu trả lời trắc nghiệm được quét theo từng phòng thi.

Thư ký cắt miệng túi bài thi, kiểm điểm phiếu trả lời trắc nghiệm đối chiếu với số phiếu trả lời trắc nghiệm ghi trên túi bài thi và phiếu thu bài, chuyển phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ kỹ thuật nạp vào máy quét;

Quét xong phiếu trả lời trắc nghiệm của túi nào, phiếu trả lời trắc nghiệm được thư ký kiểm đếm, đóng lại túi đó và niêm phong theo quy định.

Ông Dương Trung Quốc: Phải làm rõ động cơ, rồi công khai thí sinh được sửa điểm

Sao lưu toàn bộ dữ liệu ảnh quét (đã được mã hóa) ra đĩa CD hoặc DVD (gọi là CD0) thành 3 bộ đĩa giống nhau, bàn giao 1 đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 1 bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, 1 bộ đĩa gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chức năng nhận dạng ảnh của phần mềm chấm thi trắc nghiệm để chuyển dữ liệu ảnh bài làm của thí sinh thành kết quả dưới dạng văn bản đã được mã hóa.

Toàn bộ dữ liệu đã nhận dạng (dạng văn bản đã mã hóa) và ghi ra đĩa 3 bộ CD hoặc DVD (gọi là CD1) giống nhau bàn giao 1 bộ đĩa cho Chủ tịch hội đồng thi lưu trữ, 1 bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ, 1 bộ đĩa gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chấm điểm được thực hiện theo cách mở niêm phong đĩa dữ liệu đáp án do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Nạp dữ liệu chấm từ đĩa dữ liệu vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Xuất toàn bộ dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức từ phần mềm chấm thi trắc nghiệm và ghi vào 3 đĩa CD hoặc DVD (gọi là CD3) giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản;

1 đĩa gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi, 1 đĩa trưởng Ban chấm thi trắc nghiệm lưu trữ.

Theo hướng dẫn quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, thì việc quét và đọc phiếu trả lời trắc nghiệm được tiến hành theo từng lô, mỗi lo là một túi bài thi của một phòng thi.

Không công bố thí sinh được sửa điểm là dung dưỡng cái sai, cái xấu

Quá trình chấm được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm với chu tình khép kín.

Dữ liệu được sinh ra bởi phần mềm đều được mã hóa và chỉ có thể giải mã khi Bộ Giáo dục và Đào tạo  cấp khóa giải mã.

Camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm.

Có bộ lưu điện dự phòng đảm bảo hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới.

Ngay sau khi kết thúc công tác chấm thi, thiết bị lưu trữ của camera được niêm phong và lưu giữ ít nhất một năm.

Không được phép mang điện thoại và đồ dùng cá nhân vào phòng thi.

Trinh Phúc