Tạp chí khoa học nào được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020?

13/07/2020 06:06 Linh Hương
GDVN- Ngày 6/7, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố quyết định phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư của 28 Hội đồng giáo sư ngành và liên ngành, xem TẠI ĐÂY.

Được biết, tại Điều 7, Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, các công trình khoa học được tính điểm quy đổi gồm:

Bài báo khoa học;

Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế trong nước hoặc quốc tế.

Giải pháp hữu ích được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa: nguồn website Hội đồng giáo sư nhà nước

Sách phục vụ đào tạo đã được hội đồng khoa học do người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc cấp có thẩm quyền thành lập thẩm định, nghiệm thu và sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên. Chương sách do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản.

Báo cáo khoa học được xuất bản toàn văn trong kỷ yếu có mã số chuẩn quốc tế ISBN của hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế.

Tác phẩm nghệ thuật (gồm sáng tác âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa, mỹ thuật, kiến trúc và chương trình biểu diễn nghệ thuật), thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Bí quyết nào giúp Đại học Tôn Đức Thắng có nhiều bài báo khoa học ISI?
Bí quyết nào giúp Đại học Tôn Đức Thắng có nhiều bài báo khoa học ISI?

Mỗi loại công trình khoa học phải có nội dung phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và được tính bằng điểm quy đổi theo quy định.

Việc tính điểm quy đổi căn cứ vào chất lượng khoa học. Đối với các bài báo khoa học, căn cứ vào hệ số ảnh hưởng của tạp chí, chỉ số trích dẫn của bài báo.

Công trình khoa học có nội dung trùng lặp với công trình khác từ 30% chỉ tính điểm quy đổi một lần.

Riêng bài đăng báo, sách phổ biến khoa học, tóm tắt kết quả nghiên cứu, báo cáo tổng kết, tổng quan, nhận xét, đánh giá, dịch thuật không được tính là công trình khoa học quy đổi.

Linh Hương