Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

10/10/2017 07:32 Phương Linh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng lạm thu đầu năm học ở trường.

Ngày 9/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với lãnh đạo các quận huyện, về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Theo đó, thành phố đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh ngay tình trạng lạm thu đầu năm học.

Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học (minh hoạ của NOP)

Song song đó, tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, công tác phối hợp với Ban Giám hiệu các trường trong quá trình hoạt động, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các sai phạm, nếu phát hiện thấy có tình trạng lạm thu, sử dụng sai mục đích các khoản phí nằm ngoài quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp các báo cáo từ các quận huyện gửi về công tác thu đầu năm học, rồi có báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Phương Linh