Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giảm tải chương trình học

01/09/2018 07:08 Phương Linh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành giáo dục của thành phố chú trọng giảm tải chương trình học, nhằm khắc phục quá tải cho học sinh.

Ngày 28/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Thu đã ký chỉ thị 07/CT-UBND, về thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2018 – 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, lãnh đạo thành phố đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính dân chủ, thực hiện đầy đủ và đúng quy định việc công khai trong cơ sở giáo dục, thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, tài sản.

Phối hợp hoàn thiện việc quy hoạch hệ thống trường lớp trên địa bàn thành phố, theo hướng đa dạng hóa các loại hình giáo dục, đảm bảo nhu cầu học tập ở tất cả các cấp học, ngành học, bậc học.

Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong giáo dục đào tạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập tại tất cả các cấp học, bậc học.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị ngành giáo dục giảm tải chương trình học (ảnh minh họa: P.L)

Thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, các chính sách xã hội, nhằm đảm bảo mọi học sinh con em các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được đi học.

Đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm định giáo dục, quản lý chất lượng đầu ra, quản lý quá trình đào tạo và chuẩn hóa điều kiện đảm bảo chất lượng, giáo dục văn hóa nghệ thuật và giáo dục thể chất, quan tâm, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử và truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống…

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm.

Chú trọng giảm tải chương trình, nhằm khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điện tử hiện đại hóa hệ thống thư viện trường học.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các Sở, ban ngành có liên quan của thành phố cần phối hợp với ngành giáo dục thành phố đảm bảo tốt các công tác an ninh, an toàn thực phẩm, quy hoạch cán bộ quản lý và tuyển dụng giáo viên.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao cho các quận huyện rà soát, bổ sung quy hoạch quỹ đất dành cho ngành giáo dục, chuẩn bị dự án đầu tư phát triển trường học, thúc đẩy việc xây dựng trường mầm non tại khu chế xuất – khu công nghiệp, chủ động đảm bảo chỗ học sinh toàn bộ học sinh của quận huyện mình.

Phương Linh