Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trường học không tổ chức tổng kết ngoài địa bàn

09/05/2018 15:37 Phương Linh
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức yêu cầu tất cả các trường học trực thuộc không tổ chức tổng kết, tập huấn bên ngoài địa bàn thành phố.

Ngày 12/4/2018, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 1168A/GDĐT-VP về việc triển khai nội dung yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp không tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết, tập huấn, tham quan học tập ngoài địa bàn thành phố trong năm 2018, kể cả sử dụng kinh phí tài trợ, mời.

Các tiết học ngoài nhà trường, ngoại khóa học tập của học sinh vẫn tiếp tục bình thường (ảnh minh họa: LLQ)

Tương tự như vậy, thành phố cũng chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện cũng không được tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết, tập huấn, tham quan học tập ngoài địa bàn thành phố trong năm 2018, kể cả sử dụng kinh phí tài trợ, mời.

Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cũng thực hiện nghiêm túc nội dung giống như ở trên.

Việc tham quan, du lịch hè dành cho giáo viên, nhân viên nhà trường theo kế hoạch, các trường vẫn thực hiện theo Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học của nhà trường, đảm bảo chế độ nghỉ ngơi cho đội ngũ.

Tiết học ngoài nhà trường, ngoại khóa học tập của học sinh vẫn thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, hướng dẫn đã ban hành của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phương Linh