Thu hồi quyết định bổ nhiệm lại nguyên Hiệu trưởng cấp 2 Ngư Lộc

06/10/2021 06:50 Trần Phương
GDVN- Chủ tịch huyện Hậu Lộc đã thu hồi, bãi bỏ quyết định số 2965- QĐ-UBND bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn

Ngày 5/10, trao đổi với Tạp chí điện tử điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cho biết, huyện Hậu Lộc đã tổ chức thu hồi quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Quyết định bổ nhiệm của ông Nguyễn Thái Sơn được ông Nguyễn Văn Luệ ký vào ngày 01/9/2020.

Nói thêm về việc thu hồi quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng của ông Nguyễn Thái Sơn, ông Nguyễn Minh Hoàng cho biết: “các bác xác định thời gian bổ nhiệm không đúng với đồng chí Sơn nên thu hồi lại quyết định bổ nhiệm lại”.

Ông Hoàng cũng cho biết, việc thu hồi quyết định này không ảnh hưởng đến việc ông Nguyễn Thái Sơn vẫn là Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc.

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc sẽ có văn bản báo cáo Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 24/11/2020 Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã có Quyết định số 4830 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Quyết định do ông Nguyễn Văn Luệ khi đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ký bổ nhiệm với ông Nguyễn Thái Sơn.

Theo thông tin Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được, năm học 2020 – 2021, ông Nguyễn Thái Sơn được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã phủ nhận thông tin này và nói: “Việc đó không phải đâu”, ông Hoàng thông tin.

Vào ngày ngày 21/9, thông tin tới phóng viên, ông Đầu Thanh Tùng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở Nội vụ Thanh Hóa sẽ hướng dẫn việc thu hồi và xử lý sau khi thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 16/9, Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận số 229/KL - UBND kết luận nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến giáo viên trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, ngày 2/8, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ra quyết định Thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo của bà Xuyến.

Theo kết luận của Thanh tra, việc bà Xuyến tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn (vào tháng 9/2020 ) không đúng quy định là có cơ sở.

Thanh tra cũng kết luận, việc đánh giá, xếp loại năm học 2019-2020, ông Nguyễn Thái Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ là chưa đảm bảo khách quan và chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục. Tố cáo của bà Xuyến là có cơ sở.

Với các kết quả xác minh và kết luận, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn; xem xét đánh giá lại kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc và việc đánh giá xếp loại năm học 2019-2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Sở Nội vụ Thanh Hóa sẽ hướng dẫn thu hồi quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Ngư Lộc
Sở Nội vụ Thanh Hóa sẽ hướng dẫn thu hồi quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Ngư Lộc

Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các nội dung công việc nêu trên trước ngày 05/10/2021.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/10/2021.

Theo Kết luận số 229/KL – UBND, cho thấy, căn cứ Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Sơn.

Sau khi bổ nhiệm lại ông Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc tiếp tục chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Sơn (cùng với bà Xuyến và ông Huy).

Ngày 16/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ban hành Quyết định số 4207/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật đối với ông Sơn (cùng với bà Xuyến và ông Huy).

Ngày 29/9/2020, Hội đồng kỷ luật tổ chức họp xét kỷ luật, kết quả có 6/7 phiếu đề nghị ông Sơn hình thức kỷ luật khiển trách; 1/7 phiếu đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Theo đó, Hội đồng thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý kỷ luật ông Sơn hình thức khiển trách.

Ngày 09/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã ban hành Quyết định số 4518/QĐ-UBND xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Sơn.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 10, Mục 2, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Sơn trong thời gian giữ chức vụ có khuyết điểm vi phạm, chưa thực hiện quy trình xem xét kỷ luật mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc vẫn thực hiện quy trình và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc xem xét để quyết định bổ nhiệm lại là không đúng quy định.

Trần Phương