Thủ quỹ Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dùng tài khoản cá nhân thu học phí

02/10/2019 07:12 Phương Linh
(GDVN) - Việc bà Mai Quốc Thu Trang sử dụng tài khoản cá nhân để nhận 4 khoản tiền đã gây dư luận không tốt trong trường.

Ngày 27/9/2019, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Huy Bằng đã ký kết luận 110/KL-TTr, về việc thanh tra hành chính tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo kết luận này, tại điểm 3, mục II của phần B cho thấy, nội dung tố cáo bà Mai Quốc Thu Trang – thủ quỹ của nhà trường sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền học của sinh viên hệ vừa học vừa làm là đúng một phần.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: P.L)

Theo đó, qua báo cáo của nhà trường cũng như là của bà Trang, các tài liệu do trường và ngân hàng cung cấp cho thấy, bà Trang có sử dụng tài khoản cá nhân xxx34 tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Trung tâm Sài Gòn để nhận 5 khoản tiền từ các cá nhân, đơn vị, gồm:

Tiền học lại của hệ vừa học vừa làm của học viên chuyển, tiền học bổ sung hoàn thiện kiến thức hệ vừa học vừa làm của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh; tiền lệ phí thi, học bổ sung hoàn thiện kiến thức cao học tại một số tỉnh, tiền thu học phí ngoại ngữ từ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hệ thống Việt Mỹ (Trung tâm VASS); các khoản chi tiền mặt từ trường.


Thanh tra đột xuất Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khi mở tài khoản (ngày 31/7/2013) cho đến khi đóng tài khoản (ngày 4/4/2018), tổng số tiền mà bà Trang đã nhận từ các đơn vị, cá nhân qua tài khoản cá nhân là hơn 26,32 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tài khoản của bà Trang vẫn còn số tiền hơn 5,2 tỷ đồng là tiền của cá nhân từ khi mở tài khoản đến khi đóng tài khoản.

Sau khi nhận các khoản tiền do các cá nhân, đơn vị chuyển vào tài khoản cá nhân, bà Trang đã rút ra để hoàn trả tạm ứng, nộp về trường, thời điểm nhận và rút ra có có thời gian gần nhau.

Theo số liệu do Ngân hàng Agribank cung cấp, toàn bộ số lãi phát sinh từ các khoản tiền do đơn vị, cá nhân chuyển trong quá trình bà Trang thực hiện nhiệm vụ, lãi phát sinh từ các khoản tiền cá nhân từ khi mở tài khoản cho đến khi đóng tài khoản theo định mức không kỳ hạn trên số tiền lưu giữ trong tài khoản là hơn 27,6 triệu đồng.

Trên cơ sở hồ sơ do nhà trường, ngân hàng cung cấp cho thấy, các khoản tiền được gửi vào tài khoản cá nhân của bà Trang sau đó đều được rút ra, nộp về Phòng Tài chính – Kế toán để lập Phiếu thu theo quy định, kiểm tra chứng từ, phiếu thu nộp tiền về trường cho thấy, bà Trang đã nộp đủ số tiền về trường tương ứng với số tiền đã được gửi vào tài khoản của bà Trang tại sổ phụ do ngân hàng cung cấp.

Việc bà Trang dùng tài khoản cá nhân để nhận 4 khoản tiền nói trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ, mà chưa được sự đồng ý của lãnh đạo trường đã gây ra dư luận không tốt trong trường, cho rằng gửi tiền qua tài khoản cá nhân nhằm lấy lãi suất ngân hàng, chia lời.

Nguyên nhân là do bà Mai Quốc Thu Trang chưa ý thức được việc làm trên, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thực chất cũng là để thuận lợi trong công việc nộp tiền mặt của đơn vị đảm bảo an toàn.

Việc quản lý quỹ tiền mặt qua kiểm tra tuy chưa phát hiện ra thất thoát, sử dụng không đúng mục đích, nhưng xét về mặt an toàn quỹ thì không đảm bảo, với lý do khi chuyển tiền về tài khoản cá nhân, chủ tài khoản cá nhân hoàn toàn có quyền định đoạt.

Trường không tiến hành kiểm kê, đối chiếu thường xuyên giữa kế toán quỹ tiền mặt và thủ quỹ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phản ánh như tố cáo.

Phương Linh