Top 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới

01/11/2011 13:00 Theo Wikipedia
(GDVN) - Top 100 trường đại học trên thế giới là xếp loại những chương trình cao đẳng và đại học tốt nhất thế giới theo sự nghiên cứu của báo Newsweek.

Đứng đầu danh sách Top 100 trường năm 2007 là trường ĐH Havard của Mỹ

Các trường được đánh giá theo một số tiêu chuẩn được sử dụng cho những xếp loại nổi tiếng được trường Đại học Jiaotong Thượng Hải và Times Higher Education công bố.

50% số điểm được tính theo ba thước đo của trường Jiatong Thượng Hải: số lượng nhà nghiên cứu được tuyên dương cao trong nhiều lĩnh vực học viện khác nhau, số lượng những bài báo được công bố trên tờ báo khoa học quốc tế Nature and Science, và số lượng những bài báo được kê khai trên những công bố của ISI Social Sciences and Arts & Humanities.

40 % số điểm tiếp theo được tính theo bốn thước đo sau của tờ báo The Times: tỷ lệ phần trăm của khoa quốc tế, tỷ lệ phần trăm những sinh viên nước ngoài, số lượng biểu dương đầu người trong khoa (sử lụng dữ liệu ISI), và tỷ lệ giữa khoa và số sinh viên. 10 % còn lại được tính theo số lượng những quyển sách trong thư viện.

Top 100 trường đại học trên thế giới năm 2007

1. Harvard University

2. Stanford University

3. Yale University

4. California Institute of Technology

5. University of California at Berkeley

6. University of Cambridge

7. Massachusetts Institute Technology

8. Oxford University

9. University of California at San Francisco

10. Columbia University

11. University of Michigan at Ann Arbor

12. University of California at Los Angeles

13. University of Pennsylvania

14. Duke University

15. Princeton Universitty

16. Tokyo University

17. Imperial College London

18. University of Toronto

19. Cornell University

20. University of Chicago

21. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich

22. University of Washington at Seattle

23. University of California at San Diego

24. Johns Hopkins University

25. University College London

26. Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne

27. University Texas at Austin

28. University of Wisconsin at Madison

29. Kyoto University

30. University of Minnesota Twin Cities

31. University of British Columbia

32. University of Geneva

33. Washington University in St. Louis

34. London School of Economics

35. Northwestern University

36. National University of Singapore

37. University of Pittsburgh

38. Australian National University

39. New York University

40. Pennsylvania State University

41. University of North Carolina at Chapel Hill

42. McGill University

43. Ecole Polytechnique

44. University of Basel

45. University of Maryland

46. University of Zurich

47. University of Edinburgh

48. University of Illinois at Urbana Champaign

49. University of Bristol

50. University of Sydney

51. University of Colorado at Boulder

52. Utrecht University

53. University of Melbourne

54. University of Southern California

55. University of Alberta

56. Brown University

57. Osaka University

58. University of Manchester

59. University of California at Santa Barbara

60. Hong Kong University of Science and Technology

61. Wageningen University

62. Michigan State University

63. University of Munich

64. University of New South Wales

65. Boston University

66. Vanderbilt University

67. University of Rochester

68. Tohoku University

69. University of Hong Kong

70. University of Sheffield

71. Nanyang Technological University

72. University of Vienna

73. Monash University

74. University of Nottingham

75. Carnegie Mellon University

76. Lund University

77. Texas A&M University

78. University of Western Australia

79. Ecole Normale Super Paris

80. University of Virginia

81. Technical University of Munich

82. Hebrew University of Jerusalem

83. Leiden University

84. University of Waterloo

85. King's College London

86. Purdue University

87. University of Birmingham

88. Uppsala University

89. University of Amsterdam

90. University of Heidelberg

91. University of Queensland

92. University of Leuven

93. Emory University

94. Nagoya University

95. Case Western Reserve University

96. Chinese University of Hong Kong

97. University of Newcastle

98. Innsbruck University

99. University of Massachusetts at Amherst

100. Sussex University


Theo Wikipedia