TP.Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo lương của giáo viên dạy thêm ở cơ sở

22/02/2017 07:22 Phương Linh
(GDVN) - TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở, trung tâm dạy thêm tại các quận huyện báo cáo tình hình dạy thêm học thêm nơi mình quản lý, trong đó có cả lương giáo viên.

Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu nói trên, gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các cơ sở, tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn.

Dạy thêm học thêm luôn là vấn đề gây bức xúc, nhức nhối cho người dân tại TP.HCM (ảnh: P.L)

Theo đó, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý dạy thêm học thêm, chậm nhất là ngày 22/2, cơ quan quản lý yêu cầu các cá nhân, tổ chức có tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm cần gửi các thông tin chi tiết về: địa điểm dạy thêm, tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ sinh sống và nơi công tác đối với người dạy thêm đang là công chức, viên chức.

Ngoài ra, các thông tin chi tiết về học sinh đi học thêm như lớp, trường, bậc học…cũng được yêu cầu báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thù lao, mức lương của giáo viên có tham gia dạy thêm (mức cao nhất, thấp nhất) cũng được yêu cầu phải thông tin rõ ràng.

Sở Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu các trung tâm, cơ sở, tổ chức dạy thêm phải báo cáo, lập danh sách số lượng giáo viên các trường công lập đang tham gia giảng dạy ở đây, kể cả giáo viên được phép và không được phép đồng ý của Hiệu trưởng nơi công tác.

Phương Linh