Trường đại học đầu tiên khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá chất lượng

20/07/2016 07:36 Phương Thảo
(GDVN) - Ngày 19/7, tại Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ công bố chính thức việc khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá chất lượng trường đại học.

Cơ chế đánh giá này là của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA), trong buổi khởi động, các bên công bố sẽ đánh giá thử nghiệm tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội vào tháng 01/2017.

Dự tính đến cuối năm 2016, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á sẽ tiến hành đánh giá được tổng số 220 chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học, thông qua 98 đợt đánh giá tại 28 trường đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á. 

Trong số đó Việt Nam có 61 chương trình đào tạo đại học và sau đại học được đánh giá thông qua 32 đợt đánh giá, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội có 18 chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn của AUN. 

Các chuyên gia mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á đến Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội luôn tiên phong và chủ động tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế trong đó có kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. 

Tháng 12/2009, chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là chương trình đào tạo bậc đại học đầu tiên của Việt Nam và là chương trình thứ 6 của các trường đại học thuộc khối ASEAN được kiểm định  chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. 

Tháng 01/2017 tới đây, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là trường đại học đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá chất lượng. 

Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo cao hướng tới chuẩn quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội và cũng là minh chứng thể hiện vai trò đầu tàu, tiên phong trong công tác đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng trường đại học  là nỗ lực đầu tiên thuộc về đánh giá trường đại học Đông Nam Á. Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng để tiếp tục hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho giáo dục đại học ở Đông Nam Á.  

Phương châm đánh giá chất lượng trường đại học coi trường đại học là một tổng thể, trong đó có chiến lược, hệ thống và vận hành về đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ. 

Mục đích của đánh giá chất lượng là nhằm củng cố chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ một cách toàn diện, và đánh giá hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. 

Vì thế, việc đánh giá chất lượng ở cấp độ trường đại học sẽ  tăng cường mục đích của Mạng lưới AUN-QA theo hướng đảm bảo chất lượng trường đại học ở Đông Nam Á.

Khung đảm bảo chất lượng trường đại học của AUN-QA được hoàn thiện qua 2 lần chỉnh sửa.

Bản chỉnh sửa lần thứ 2 này đã được điều chỉnh thiết kế để hỗ trợ Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á với tư cách là một khung đảm bảo chất lượng mang tính xuyên quốc gia, thúc đẩy trao đổi sinh viên và giảng viên giữa các nước, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học. 

Khung đảm bảo chất lượng trường đại học của AUN-QA được xây dựng phù hợp với khung đảm bảo chất lượng của Đông Nam Á (AQF), với các tiêu chuẩn và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng trong khu vực giáo dục đại học Châu Âu (ESG 2015-phần 1) và khung thực hiện xuất sắc Baldridge (Giáo dục – 2015/2016) nhằm xây dựng một khung đánh giá chất lượng tổng hợp của AUN-QA ở cấp độ trường đại học.

Phương Thảo