Trường Đại học Hoa Sen có 3 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ mới

15/08/2018 07:31 Phương Linh
(GDVN) - Hội đồng quản trị, Trường Đại học Hoa Sen vừa có quyết định bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 28/7/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trường Đại học Hoa Sen Lưu Tiến Hiệp đã ký các Nghị quyết 1247,1248 và 1249 về bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng mới của Trường Đại học Hoa Sen.

Theo đó, Hội đồng quản trị của nhà trường đã quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư Vũ Tường Thụy – Trưởng khoa Khoa học Kỹ thuật kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Duy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hoa Sen, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Ngãi – Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Ngãi, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Duy và Phó Giáo sư Vũ Tường Thụy (trái sang phải)

Phó Giáo sư Vũ Tường Thụy sinh năm 1974, tốt nghiệp tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997, nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Công nghệ Thông tin Địa lý tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT) năm 2000, 2003.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, Phó Giáo sư Vũ Tường Thụy là Trưởng khoa Khoa học Kỹ thuật kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học.

Ông Vũ Tường Thụy được Viện Công nghệ Hoàng Gia Thụy Điển phong danh hiệu Docent, tương đương Phó Giáo sư năm 2014.

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Duy sinh năm 1978, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học Viện Công nghệ Châu Á (AIT) 2008.

Hiện ông Nguyễn Trọng Duy đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan.

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Ngãi sinh năm 1962, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp năm 1985 tại Trường Đại học Nông nghiệp 4. Năm 1992, ông Ngãi đi Úc du học, nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển năm 1995, Tiến sĩ Kinh tế học năm 1999 tại Trường Đại học Quốc gia Úc.

Cũng trong thời gian đi du học tại Úc, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Ngãi tham gia một vài khóa học Quản lý Nhà nước về giáo dục.

Năm 2012, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Ngãi được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp.

Phương Linh