Trường Đại học Hoa Sen ký hợp tác với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

14/07/2017 05:20 Phương Linh
(GDVN) - Trường Đại học Hoa Sen vừa ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhằm phối hợp tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

Trường Đại học Hoa Sen vừa tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), nhằm hỗ trợ toàn diện cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Thông qua thỏa thuận này, Đại học Hoa Sen và BSSC khẳng định sẽ là đối tác của nhau, đảm bảo sự hợp tác lâu dài trong việc phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho cộng đồng khởi nghiệp, bao gồm (không giới hạn) các hoạt động:

Đào tạo, tư vấn cho các mô hình khởi nghiệp được thực hiện bởi các doanh nhân, chuyên gia là đối tác của BSSC.

Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các mô hình khởi nghiệp, thông qua chương trình Vườn ươm doanh nghiệp trẻ, dành cho các mô hình khởi nghiệp là các doanh nghiệp đã thành lập, hoạt động dưới 5 năm.

Phó Giáo sư Lưu Tiến Hiệp - Hiệu trưởng trường Hoa Sen và bà Trương Lý Hoàng Phi , Giám đốc BSSC ký kết hợp tác

Hỗ trợ vốn cho các dự án, thông qua nguồn vốn vay từ Qũy Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Qũy Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (HSIF) với các chính sách, ưu đãi dành riêng, đồng thời tìm kiếm, kêu gọi vốn đầu tư từ các chương trình khác của thành phố, các đối tác khác của BSSC.

Các hoạt động và xúc tiến thương mại cho cộng đồng khởi nghiệp, tổ chức hội thảo, cuộc thi sự kiện dành cho khởi nghiệp.

Ngoài ra, Trường Đại học Hoa Sen và BSSC còn cam kết ưu tiên, tạo điều kiện cho nhau trong việc tiếp cận các công cụ hỗ trợ khởi nghiệp của nhau, cùng phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho đối tượng của mình.

Dịp này, nhà trường và BSSC cũng đã giới thiệu chiến lược, những hoạt động sắp tới của mình, nhằm trang bị những kỹ năng sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen.

Trước hết là xây dựng không gian sáng tạo tại nhà trường, để sinh viên và giảng viên có cơ hội làm việc, hợp tác, cộng hưởng để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có thể thương mại hóa.

Phương Linh