Trường đại học miễn phí học lại cho sinh viên nếu thi rớt môn học trực tuyến

03/05/2020 06:34 Việt Dũng
(GDVN) - Trường Đại học Văn Hiến vừa quyết định, sinh viên thi rớt đợt này (điểm F) sẽ được phép thi lại, còn nếu thi lại vẫn rớt sẽ được học lại miễn phí.

Ngày 27/4/2020, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến – Phó Giáo sư Nguyễn Kim Hồng đã ký thông báo số 61, về kế hoạch học tập học kỳ 2 (năm học 2019 – 2020) và công tác hỗ trợ người học trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Trong thông báo này, Trường Đại học Văn Hiến cho biết, đối với học sinh – sinh viên đăng ký các học phần được giảng dạy trực tuyến trong học kỳ 2, nếu thi kết thúc học phần bị điểm F (thi rớt) thì được phép thi lại 1 lần để cải thiện điểm.

Nếu thi lại vẫn bị F thì sẽ được đăng ký học lại miễn phí (không phải đóng tiền học phí học lại như các học kỳ bình thường trước đây theo quy chế đào tạo).

Đối với những học phần đã triển khai đào tạo trực tuyến trong học kỳ 2, trường sẽ vẫn tiếp tục thực hiện việc dạy học trực tuyến bình thường theo kế hoạch đã công bố, cho đến khi kết thúc học phần.

Trường đã có thông báo việc điều chỉnh lịch dạy học trực tuyến đúng với thời khóa biểu mà học sinh – sinh viên đã đăng ký ở học kỳ 2, tăng tiến độ đào tạo trực tuyến nhằm đảm bảo kế hoạch năm học này.

Thông báo số 61 của Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 27/4 (ảnh: P.L)

Đối với những học phần chưa triển khai đào tạo trực tuyến trong học kỳ 2, trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở.

Hiện nhà trường chưa triển khai tổ chức hoạt động dạy học tập trung sau ngày 3/5, thời gian cụ thể về lịch học, lịch thi tập trung sẽ được trường thông báo đến học sinh – sinh viên trước 7 ngày để chuẩn bị.

Nếu lịch học tập trung tại trường triển khai chậm vì các lý do khách quan như dịch bệnh, có thể ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo của học kỳ 2, nhà trường sẽ chuyển những học phần chưa thể triển khai dạy học trực tuyến trong học kỳ 2, sang học kỳ 2 của năm học 2019 – 2020.

Trong mùa dịch bệnh Covid-19, nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh – sinh viên, giảm 20% học phí các học phần được giảng dạy trực tuyến, 10% học phí các học phần không được giảng dạy trực tuyến trong học kỳ 2 (áp dụng bậc đại học – cao đẳng), hỗ trợ gói cước internet, phương tiện học tập trực tuyến, cho mượn tiền không lấy lãi suất để sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí trong học kỳ 2.

Nếu học sinh – sinh viên có các lý do khó khăn khác nhau, không thể tham gia được học tập trực tuyến, thì được phép xin hủy học phần theo hình thức trực tuyến trong học kỳ 2. Trường sẽ chuyển số học phần này sang học kỳ 3, hoặc tổ chức giảng dạy trong các học kỳ sau.

Với sinh viên năm cuối, đã tích lũy được 120 tín chỉ trở lên, trường sẽ ưu tiên tổ chức giảng dạy, hỗ trợ để sinh viên kịp tốt nghiệp, tìm kiếm việc làm ngay trong năm học này.

Đối với các học phần còn nợ tín chỉ từ những học kỳ trước, sinh viên được đăng ký học ngay trong học kỳ 2 của năm học 2019 – 2020, với cách tính đơn giá học phí tín chỉ theo mức học phí đầu vào của khóa học, đồng thời giảm thêm 50% học phí của những học phần trả nợ tín chỉ.

Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy trực tuyến những kiến thức trọng tâm, cơ bản và ôn tập, hệ thống lại kiến thức của học phần, chọn hình thức tổ chức thi học phần phù hợp để sinh viên có thể tích lũy các tín chỉ của học phần này.

Trong học kỳ 2, ngoài các học phần trong chương trình đào tạo được giảng dạy trực tuyến, trường sẽ tổ chức giảng dạy, tổ chức thi cấp chứng nhận các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho học sinh – sinh viên có nhu cầu để xét tốt nghiệp, với mức hỗ trợ giảm 20% học phí khi học tập trực tuyến.

Việt Dũng