Vĩnh Phúc sửa sai thi tuyển giáo viên, 35 người tưởng trượt thành đỗ

26/02/2015 09:44 Xuân Trung
(GDVN) - Kết quả thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển giáo viên 2014 sẽ được chuyển về cho các huyện lấy theo chỉ tiêu của địa phương như dự kiến ban đầu.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định số 448 về việc phê duyệt kết quả thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014. Với Quyết định này, kết quả thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển giáo viên 2014 sẽ được chuyển về cho các huyện lấy theo chỉ tiêu của địa phương thay vì xét theo chỉ tiêu của toàn tỉnh.

Như vậy, với việc xác định thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu huyện, thị sẽ có 35 ứng viên trượt như trước đó sẽ trở thành những thí sinh trúng tuyển.

QĐ số 448 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành đã kịp thời đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Theo quyết định này các UBND huyện, thị căn cứ vào kết quả thi tuyển và chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng đã được phê duyệt để xác định người trúng tuyển và thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Với việc ra Quyết định số 448 sẽ bãi bỏ các Quyết định số: 3809/QĐ-CT ngày 26/12 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 và bãi bỏ Công văn số 6737/UBND-TH1 ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2014.

Quyết định số 448 được ban hành, Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành  Công văn số 128 gửi UBND các huyện, thị về việc tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014.

Sở Nội vụ cho rằng, các UBND huyện, thị cần thông báo công khai Quyết định số 448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 kèm theo danh sách kết quả điểm thi để thí sinh và nhân dân được biết; thành phập lại Hội đồng tuyển dụng để xác định người trúng tuyển trên cơ sở kết quả điểm thi theo Quyết định số 448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng đã được phê duyệt.

Sau khi Hội đồng tuyển dụng báo cáo kết quả những người trúng tuyển, UBND các huyện, thị có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển sau đó quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Như vậy, sau gần 2 tháng xét lại quy trình thi tuyển giáo viên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cho các huyện lấy theo chỉ tiêu của địa phương thay vì xét theo chỉ tiêu của toàn tỉnh như trước kia. Đây là động thái kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của nhiều thí sinh trong quá trình dự tuyển. 

Xuân Trung