Xác minh, xác minh, rồi làm gì nữa?

10/12/2018 07:16 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Cứ sau khi xác minh, các vụ việc bạo hành học sinh cứ tiếp diễn, không có điểm dừng, "bão tát, lũ mắng, sóng quỳ… hôn mông", thay nhau lên mặt báo.

LTS: Sau khi liên tiếp các vụ bạo hành được dư luận phản ánh, thầy giáo Sơn Quang Huyến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa xử lý vấn đề bạo hành học sinh.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Gần đây, có nhiều người gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo là bộ “Xác minh”; cứ sau mỗi vụ việc bạo hành học đường, y như rằng lại có công văn của bộ về việc “xác minh”.  

Thế nhưng, cứ sau khi xác minh, các vụ việc bạo hành học sinh cứ tiếp diễn, không có điểm dừng, "bão tát, lũ mắng, sóng quỳ… hôn mông", thay nhau lên mặt báo. 

Như vậy, việc xác minh của Bộ không có tác dụng giải quyết vấn đề bạo hành học đường của giáo viên. 

Vậy Bộ xác minh xong, Bộ làm gì? 

Vấn đề bạo hành học sinh cần được ngăn chặn và xử lý quyết liệt. Ảnh minh hoạ: Anninhthudo.vn

Ngày 07 tháng 05 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Chỉ thị Số: 1737/CT-BGDĐT, về việc "Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo" để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018. 

Dù đã có chỉ thị, thế nhưng, vào năm học mới, tình trạng bạo hành học sinh do giáo viên không hề giảm, có xu thế tăng lên. 

Trước tình hình đó, Bộ lại có Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGD 2018, đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. 

Vậy nhưng, công văn vừa ra được ít ngày, cái mông bầm tím của đứa bé khuyết tật lại chiếm lĩnh mặt báo. 

Điều này lý giải “Vì sao Bộ trưởng, một số Giám đốc Sở Giáo dục nhận được phiếu tín nhiệm thấp?”.  

Bạo hành học trò và thứ thành tích man rợ

Dẫu biết rằng, những sự việc nổi cộm, tai tiếng trong thời gian qua thì một mình cá nhân Bộ trưởng, Giám đốc Sở không thể làm được, không thể giải quyết một sớm một chiều được.  

Vậy có bài học nào để ngành giáo dục nhanh chóng giải quyết vấn đề nổi cộm này, để các chỉ thị chấn chỉnh hành vi đạo đức nhà giáo của Bộ đi vào cuộc sống không? 

Xin thưa là có, chính là bài học từ triển khai chương trình VNEN! 

Khi triển khai chương trình VNEN, không ít lãnh đạo đã tuyên bố “đây là chủ trương lớn của ngành, đi tắt, đón đầu chương trình mới. Lãnh đạo Phòng nào, Trường nào, không làm được, xin từ chức, đưa người khác lên làm”. 

Chỉ đạo kiên quyết như thế, nên trong thời gian ngắn, chương trình VNEN đã phủ rộng khắp trên địa bàn cả nước. 

Không bàn về được hay mất của VNEN, nhưng chỉ đạo kiên quyết như thế, mọi chủ trương, chính sách của ngành mới đi vào cuộc sống.

Còn bao nhiêu hình phạt dành cho học sinh chưa bị phát hiện?

Vậy "Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo" có phải là nhiệm vụ cấp bách nhất, chủ trương lớn nhất của ngành giáo dục không?

Vậy tại sao Bộ, Sở không chỉ đạo quyết liệt như thế?

“Đây là chủ trương lớn của ngành, lấy lại niềm tin của nhân dân. Lãnh đạo Phòng nào, Trường nào, không làm được, xin từ chức để đưa người khác lên làm”. 

Nếu chỉ đạo quyết liệt như thế, hiệu trưởng nào dám che giấu 231 cái tát vì “trường đạt chuẩn giai đoạn 2”, để mình bị cách chức; Hiệu trưởng Trường trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, có dám để xảy ra “Có một kiểu "tra tấn" kinh dị trong trường học” mình quản lý?

Dù chỉ đạo như thế còn mang tính hành chính, duy ý chí, chưa … nhân văn cho lắm.

Thế nhưng, “nước xa không cứu được lửa gần”, chỉ có thể cách chức Trưởng phòng, Hiệu trưởng để xảy ra giáo viên bạo hành học sinh trong trường mình quản lý, mới giải quyết được nạn vi phạm đạo đức nhà giáo trong ngày một ngày hai. 

Giáo viên còn mang tư tưởng giáo dục bạo lực, nên đổi nghề; lãnh đạo ngành để xảy ra nạn giáo viên bạo hành học sinh, xin từ chức; là văn hóa hướng đến của giáo dục.

Tài liệu tham khảo: 

http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Co-mot-kieu-tra-tan-kinh-di-trong-truong-hoc-post193642.gd

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Vi-sao-Bo-truong-mot-so-Giam-doc-So-Giao-duc-nhan-duoc-phieu-tin-nhiem-thap-post19363

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Chi-thi-1737-CT-BGDDT-2018-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-nang-cao-dao-duc-nha-giao-381417.aspx

https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-5553-bgddt-ngcbqlgd-2018-don-doc-thuc-hien-cac-quy-dinh-ve-dao-duc-nha-giao-169304-d6.html

Sơn Quang Huyến