Xây dựng một hệ “Giáo dục giá trị” tại Việt Nam

06/07/2015 05:05 Phương Thảo
(GDVN) - Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục giá trị trong bối cảnh hội nhập” lần đầu tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thu hút nhiều nhà nghiên cứu quốc tế

Hội thảo quy mô lớn này diễn ra trong cả ngày 4/7 với mục đích phát triển lí luận về vấn đề giáo dục giá trị và xây dựng giá trị trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nghiên cứu thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục giá trị và xây dựng hệ giá trị tại Việt Nam.

70 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lí, các nhà báo đến từ các trường đại học,  viện nghiên cứu quốc tế đã được bàn luận tại đây. 

Tham luận của các nhà khoa học đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản và quan trọng về giá trị và hệ giá trị, những nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn giá trị trong bối cảnh hội nhập, những xu hướng biến động của giá trị, những yêu cầu, phương pháp, nội dung giáo dục giá trị trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục giá trị tại HV Báo chí và Tuyên truyền ngày 4/7. Ảnh Phương Thảo

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, giá trị được bàn ở đây là giá trị tinh thần, xét cho cùng là cái thể hiện giá trị vật chất của con người. 

Giá trị tinh thần có cái có ý nghĩa, cái có lợi, thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người. Giá trị cũng là cái quy định mục đích của hoạt động và động cơ thúc đẩy hoạt động đạt được mục đích đó. 

Giá trị gắn bó cuộc sống cá nhân con người và cộng đồng người. Chủ thể mang giá trị là đời sống cá nhân mỗi con người và cộng đồng người khác nhau. Tương ứng với chủ thể mang giá trị có các hình thức và các cấp độ biểu hiện giá trị khác nhau. 

Đối với các giá trị thuộc về cá nhân, là đạo đức, thẩm mỹ, việc làm, quyền con người, thu nhập, nhân văn…; đối với các giá trị thuộc về cộng đồng quốc gia- dân tộc là độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, là bản sắc dân tộc, thuần phong, mĩ tục…; đối với các giá trị nhân loại là hòa bình, hợp tác, khoan dung, dân chủ…Đó chính là hệ giá trị chi phối con người, cộng đồng xã hội và nhân loại trong quá trình phát triển.

“Giáo dục giá trị có ý nghĩa rất to lớn đối với sựu phát triển của các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Vì vậy, nhiều quốc gia coi việc giáo dục thế hệ trẻ về các giá trị lao động, trí tuệ, tài năng, trách nhiệm, giáo dục giá trị truyền thống, giá trị nhân văn, giá trị cá nhân, giá trị cộng đồng…là những yêu cầu có tính chất nền tảng của nền giáo dục” PGS.Nam cho hay.

Hội thảo này là một trong những hoạt động hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các cơ sở đào tạo, các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phương Thảo