Xử lý nghiêm người đứng đầu khi thu, chi, dạy/học thêm không đúng quy định

03/11/2017 06:57 Linh Anh
(GDVN) - Hà Nội vừa có văn bản quy định về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.

Theo văn bản số 5462/UBND- KGVX , Ủy ban nhân dân  thành phố yêu cầu Sở giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai 6 nhiệm vụ cơ bản.

Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm việc thu các khoản đúng quy định.

Những khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đúng tính chất tự nguyện.

Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Xử lý nghiêm người đứng đầu khi thu, chi, dạy/học thêm không đúng quy định (Ảnh minh họa/giaoduc.net.vn)

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Nghiêm túc triển khai các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm theo quy định. Công khai minh bạch mọi khoản thu chi liên quan đến đóng góp của cha mẹ học sinh.

Đối với các khoản thu khác, có chế độ miễn giảm phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì khó khăn, không có tiền phải bỏ học.

Còn về quy định việc thu, chi, tổ chức dạy và học thêm, văn bản này yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các cá nhân, đơn vị trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện các khoản thu, chi, dạy/học thêm không đúng quy định.

Lạm thu, làm sách, dạy thêm, thu thêm lên diễn đàn Quốc hội

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý thu chi các khoản thu ngoài học phí của các trường thực thuộc theo phân cấp.

Ngoài việc phải đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục công lập, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra và chịu trách nhiệm về các khoản thu năm học 2017- 2018, đối chiếu quy định pháp luật và thành phố, đề xuất khắc phục nội dung thu không đúng quy định;

Báo cáo Ủy ban nhân dân các địa phương để tổng hợp, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 5/11/2017.

Linh Anh